Uvjeti i odredbe akademije EITCA

I. Opće odredbe

§1

Sljedeći uvjeti (u daljnjem tekstu T&C) definiraju formalne propise u vezi s organizacijom EITCA Akademije - provedbe Europskog certifikata za informacijske tehnologije EITC i programa Europske akademije za informacijske tehnologije EITCA, u daljnjem tekstu EITC/EITCA programi - uključujući detaljne uvjete sudjelovanja, plaćanja i prava i obveze sudionika EITC/EITCA programa certifikacije Akademije (u daljnjem tekstu Sudionik).

II. Organizacija EITCA akademije

§2

EITCA Akademiju organizira i provodi Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija (EITCI Institute), koji djeluje pod pravnim oblikom neprofitne udruge ASBL (Association Sans But Lucratif, tj. Udruga bez profitne svrhe) registrirana u Belgiji. EITCI Institut osnovan je 2008. godine u skladu s odredbama Glave III belgijskog zakona, koja dodjeljuje pravnu osobnost neprofitnim udruženjima i ustanovama od javnog značaja. Institut ima sjedište u Belgiji, na adresi Avenue des Saisons 100-102, 1050 Bruxelles. EITCA akademija provodi se u skladu s metodološkim, tehničkim i programskim smjernicama Instituta EITCI, koji u okviru EITCA akademije djeluje i kao certifikacijsko tijelo za programe EITC/EITCA.

§3

Organizacijski nadzor nad provedbom EITCA akademije provodi direktor EITCA akademije.

§4

EITCI Institut odgovoran je za provedbu didaktičkih i ispitnih procesa u skladu s okvirom certificiranja, vodi tajnički ured EITCA akademije i upravlja informatičkim sustavima za e-učenje i daljinske ispite. Ured tajnika EITCA akademije izravno nadzire direktor Akademije EITCA. Sva regionalna i nacionalna izdanja Akademije EITCA nadgleda i direktor EITCA Akademije.

§5

1. Sadržajni nadzor nad provedbom EITCA akademije vrše relevantni didaktički timovi i partneri EITCI instituta (uključujući članove EITCI instituta, kao i stručno ili didaktičko osoblje partnerskih tvrtki i sveučilišta) koji imaju skrbništvo nad pojedinačnim programom područja.
2. Vanjski nadzor nad kvalitetom provedbe EITCA akademije i njenom usklađenošću s programima EITC/EITCA provodi Programski odbor Instituta EITCI, koji definira i odobrava program i sadržajni sadržaj EITC/EITCA certifikata, kao i smjernice za nastavne planove i programe.

III. Obrazovni proces

§6

Akademija EITCA provodi se u obliku nestacionarnog, udaljenog didaktičkog i ispitnog postupka unutar namjenskih platformi za e-učenje i certificiranje, u skladu sa smjernicama programa EITC/EITCA. I didaktički postupak i ispiti u potpunosti se provode putem interneta.

§7

EITCA akademija omogućuje sudjelovanje u pojedinačnim certifikacijskim programima EITC-a (u daljnjem tekstu programi EITC-a), kao i u složenim programima EITC-ove certifikacije EITCA akademija koji se sastoje od unaprijed definiranih tematski relevantnih skupova programa EITC-a koji pokrivaju područje određenog EITCA-e. Akademski program.

§8

Detaljne informacije i nastavni plan i program, sadržajni sadržaji programa EITC i Akademije EITCA objavljuju se na web stranicama Instituta EITCI i Akademije EITCA i mogu biti podložni izmjenama kako bi se odrazilo na kontinuirana poboljšanja u kvaliteti obrazovanja i na trenutne prilagodbe promjenama smjernica Programa EITC/EITCA koje je EITCI institut uveo kao rezultat kontinuiranog razvoja informatičkih tehnologija i odgovarajućih certifikacijskih kurikuluma.

§9

Didaktički postupak izvodi se na mreži na platformi za e-učenje, kao asinkroni postupak personaliziran za svakog sudionika, omogućavajući upis u bilo koje doba kalendarske godine i personalizirano, fleksibilno raspoređivanje učenja prilagođeno zahtjevima i sposobnostima sudionika.

§10

Didaktički postupak unutar svakog programa EITC-a izvodi se u obliku mrežnih predavanja, vježbi i laboratorijskih predavanja u opsegu definiranom kurikulumom programa.

§11

Kao dio didaktičkog procesa akademije EITCA, polaznik ima pristup mrežnim didaktičkim savjetovanjima u okviru nastavnog plana i programa. Savjetovanja provode daljinski relevantni stručnjaci i nastavnici.

§12

1. Završetak svakog programa EITC-a uvjetovan je uspješnim polaganjem završnog ispita na minimalnoj razini utvrđenoj na 60% u skladu s Programom EITC-a i smjernicama Instituta EITCI. Završni ispit za svaki od programa EITC-a ima oblik daljinski provedenog ispitivanja s višestrukim izborom, koji se u potpunosti odvija na mreži na platformi za certificiranje.
2. Završetak programa EITCA akademije uvjetovan je uspješnim dovršavanjem svih EITC programa koji čine odgovarajuću EITCA akademiju.

§13

Opseg znanja i kompetencija potrebnih za polaganje završnog ispita za svaki program EITC-a odgovara sadržajnom sadržaju odgovarajućeg kurikuluma i definira ga didaktički tim koji ima skrbništvo nad određenim programom EITC-a, u skladu s programskim smjernicama EITCI instituta i u dogovoru s direktorom EITCA akademije.

§14

1. U slučaju neuspjeha u postizanju minimalnog praga polaganja određenog završnog ispita programa EITC, polaznik ima pravo na polaganje neuspjelog ispita besplatno.
2. Ako drugi pokušaj polaganja završnog ispita također rezultira neuspjehom, polaznik može poduzeti naknadne pokušaje prema vlastitom nahođenju prema pojedinačnoj odluci ravnatelja Akademije EITCA. EITCI Institut zadržava pravo da sudioniku naplati svaki dodatni pristup ispitu (osim drugog pokušaja) u skladu s važećim propisima, no u slučaju pozitivne odluke ravnatelja EITCA akademije moguće je osloboditi polaznika iz dodatni troškovi za višak pristupa ispitima.
3. Sudionici imaju pravo i na besplatni dodatni korektivni pristup završnom ispitu programa EITC ako nisu zadovoljni dobivenom ocjenom, pod uvjetom da je ispit već položio u prvom pokušaju. U tom se slučaju uzima u obzir viši od oba rezultata.

§15

Nakon uspješnog završetka EITC programa ili EITCA akademije (ovisno o varijanti sudjelovanja) i ispunjavanja formalnih zahtjeva završetka EITC/EITCA programa, polaznik dobiva sljedeće dokumente:
- EITC potvrda u slučaju da je sudionik upisan samo u odgovarajući program EITC, koji je digitalno izdao EITCI institut u Bruxellesu (zajedno s dopunskom dokumentacijom).
- EITCA certifikat zajedno sa svim uključenim EITC certifikatima u slučaju da je sudionik upisan u program EITCA akademije, digitalno izdan od strane Instituta EITCI u Bruxellesu (zajedno s dopunskom dokumentacijom).
Online provjera valjanosti i provjera izdanih EITC/EITCA certifikata navedena je u §27.

IV. Pravila upisa i plaćanja

§16

Prijava za sudjelovanje na EITCA Akademiji vrši se kontinuirano. Zbog asinkrone i personalizirane prirode korištenih platformi za e-učenje, prijava za programe može se obaviti u bilo koje doba kalendarske godine.

§17

1. Upis u programe certifikacije EITC/EITCA akademije provodi se elektroničkom registracijom na web mjestu EITCA akademije i podmirivanjem plaćanja kotizacije za odabrane programe EITC ili EITCA akademije.
2. Preostali osobni podaci sudionika, uključujući podatke o identifikaciji, adresi i naplati, potrebni za postupak certificiranja, trebaju se dostaviti u kasnijoj fazi finalizacije upisa (tijekom regulacije plaćanja naknada).
3. Tijekom prijave iz stavka 1., kao i dovršetka upisa po nalogu Programa certificiranja iz stavka 2., Sudionik daje svoje stvarne osobne podatke i podatke za naplatu.

§18

Naknade za sudjelovanje u programima EITC/EITCA objavljuju se na web stranicama Akademije EITCA.

§19

1. Prihvaćaju se sljedeći načini plaćanja naknade:
a) On-line plaćanje, putem pružatelja usluga on-line plaćanja (uključujući kreditne/debitne kartice, e-novčanike i druge odabrane globalne i lokalne načine elektroničkog plaćanja, ovisno o trenutnoj dostupnosti dobavljača i regije).
b) Bankovnim doznakom na bankovni račun Instituta EITCI, kako je objavljeno na web stranicama EITCA Akademije.
2. U slučaju iz stavka 1. točke a), plaćanje se može podmiriti izravno nakon ili uz registraciju na jedan od dostupnih načina. Plaćanja u ovom slučaju obično se izvršavaju u roku od nekoliko sekundi od njihovog početka.
3. U slučaju iz stavka 1. točke b), plaćanje se smatra podmirenim nakon što sredstva stignu na bankovni račun Instituta EITCI. Za ispravnu identifikaciju uplate bitno je navesti puno ime i prezime sudionika i kôd odabranih EITC/EITCA programa u naslovu prijenosa, prema poslanim uputama.
4. EITCI Institut zadržava pravo da učini dostupnim i druge načine plaćanja osim onih iz stavka 1.
5. Informacije o svim trenutno dostupnim načinima plaćanja objavljuju se na web stranicama Akademije EITCA.
6. Detaljni uvjeti korištenja za načine plaćanja koje pružaju vanjski dobavljači određeni su odgovarajućim uvjetima i odredbama tih dobavljača. Poveznice do tih uvjeta nalaze se na web stranici EITCA akademije. Korištenje ovih oblika plaćanja predstavlja prihvaćanje gore navedenih uvjeta. EITCI Institut nije odgovoran za provođenje postupka plaćanja od strane vanjskih dobavljača.

§20

1. Podmirivanje plaćanja ekvivalentno je sklapanju ugovora u elektroničkom obliku između sudionika i EITCI instituta za pružanje odabranih usluga/usluga ovjere (u daljnjem tekstu Ugovor o sudjelovanju) u skladu s opisom usluga koje se pružaju na Web stranice EITCA akademije i odredbe ovog Uvjeta i podrazumijeva stjecanje statusa sudionika EITCA akademije.
2. U slučaju da sudionik ne izmiri plaćanje od strane samog sudionika ili je sudionik oslobođen naknade za sudjelovanje, ugovor o sudjelovanju sklopljen je u elektroničkom obliku u trenutku kada sudionik naloži relevantne programe certifikacije uz odricanje od naknade.
3. Zaključivanje Ugovora o sudjelovanju može se dogoditi i na drugi način (uključujući pismeni obrazac), ako takvu mogućnost pruži EITCI Institut ili sporazumom stranaka.
4. EITCI Institut u skladu sa svojom politikom osigurava subvencije koje se dodjeljuju uz potpuno izuzeće naknada u okviru EITC/EITCA certifikacijskih programa invalidnim osobama, predškolskom školskom mladom i osobama niskog socio-ekonomskog statusa u brojnim nisko razvijenim zemljama (uključujući Siriju , Palestinsko područje, Haiti, Jemen, Gambija, Malavi, Burundi, Kongo, Uganda, Etiopija, Tanzanija, Mozambik). Osim toga, EITCI Institut može osigurati promoviranje subvencija ili za EITC ili EITCA Akademijske potvrde odobrene u djelomičnim smanjenjima naknada. U prvom slučaju kvalifikacija za izuzeće za subvencionirane naknade vrši se na osnovu izjave o statusu sudionika, nakon čega može slijediti provjera dokazne dokumentacije od EITCI Instituta. U potonjem slučaju, subvencionirana djelomična umanjenja naknada promoviraju se širenjem e-kodova za subvenciju EITCI koji imaju pravo na relevantno smanjenje naknada prilikom odobravanja naloga EITC/EITCA za valjanost svim sudionicima širom svijeta. Pružanje subvencija Instituta EITCI dodijeljeno u odgovarajućem smanjenju naknada za certificiranje isključivo je na diskreciji Instituta EITCI i ograničeno je njegovom operativnom sposobnošću. EITCI Institut zadržava pravo ograničiti ili obustaviti implementaciju subvencioniranog certificiranja.

§21

1. Potpuni pristup kupljenim EITCA akademijama/EITC tečajevima na platformi za e-učenje aktivira se nakon podmirenja plaćanja (nakon zaključenja Ugovora o sudjelovanju).
2. Prvi događaj od strane sudionika prijave u naručeni program EITCA Academy/EITC na platformi za e-učenje smatra se početkom stvarnog pružanja usluge.

§22

Ako su kupac i sudionik različite stranke ili je kupac tvrtka ili institucija, u odjeljku s podacima o fakturiranju obrasca za finaliziranje narudžbe potrebno je navesti odgovarajuće podatke o kupcu.

V. Prava i obveze sudionika i pravila sudjelovanja

§23

Sudionik ima pravo na:
1. Pristupite kupljenim programima certifikacije EITC/EITCA na platformama za e-učenje Akademije EITCA.
2. Pristupite odgovarajućem certifikatu opisanom u programu i sudjelujte u završnim ispitima.
3. Koristite računalni softver koji osiguravaju treće strane namijenjen neobaveznim vježbama (laboratoriji) i praktičnom radu u opsezima definiranim odgovarajućim kurikulumima. Svi programi certificiranja EITC tako su definirani u svojim nastavnim planovima i programima da osiguraju pristup vanjskom softveru koji omogućava neobaveznu praksu povezanu s programom certificiranja. Ovaj pristup uključuje ili plaćanje sudionika ili besplatne, ali vremenski ograničene probne verzije komercijalnog softvera ili vremenski neograničeni besplatni softver otvorenog koda. Korištenje vanjskog softvera nije potrebno za dovršavanje bilo kojeg relevantnog programa certificiranja EITC. Svi zamijenjeni programi EITC Akademije za EITC trebali bi biti dovršeni u potpunosti na temelju opsega znanja definiranog u odgovarajućem nastavnom programu i navedenog u didaktičkim materijalima. Uloga vanjskog softvera je samo u neobaveznom razvoju prakse sudionika koji se može postići korištenjem plaćenih komercijalnih verzija ili vremenski ograničenih probnih verzija odgovarajućeg softvera ili u relevantnim slučajevima također korištenjem besplatnog softvera otvorenog koda . Sudionik može odlučiti dodatno razviti vlastitu praksu korištenjem relevantnog vanjskog softvera s odgovarajućim vježbama (laboratorijima) EITC Programa certificiranja koji navode programske sate koje je moguće prilagoditi tijekom korištenja plaćenih komercijalnih ili vremenski ograničenih probnih verzija softvera ili u relevantnim slučajevima besplatni softver otvorenog koda, no to se proteže i izvan implementiranog postupka certificiranja.
4. Koristite mrežne konzultacije u vezi s nastavnim planom i programima stručnih i didaktičkih timova koji imaju skrbništvo nad odgovarajućim programima.
5. Primite dokumente navedene u §15 nakon uspješnog završetka upisanih programa certificiranja EITC/EITCA i ispunjavanja formalnih uvjeta navedenih u ovom Uvjetu.
6. Sudjelujte u posebnim inicijativama sufinanciranja i subvencija, promocija i natječaja namijenjenih sudionicima EITC certifikata i polaznicima programa EITCA akademije.

§24

Sudionik je dužan:
1. Riješite daljinske ispite za sve upisane programe certificiranja sami, podložno kazni iz §31.
2. Pridržavajte se ostalih odredbi ovog Uvjeta.

§25

1. Sudionik pristaje na obradu svojih osobnih podataka od strane EITCI Instituta, tj. Tijela za ovjeravanje/Tijelo za ovjeravanje (Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija EITCI ASBL registrirano u Bruxellesu, Belgija) u svrhu pružanja usluga, kao i razmjenu tih podataka s partnerima uključenima u provedbu EITCA akademije, unutar okvira potrebnog za provedbu procesa organizacije, obrazovanja i certificiranja EITCA akademije.
2. Osobni podaci iz stavka 1. zaštićeni su i obrađuju se u skladu s visokim sigurnosnim standardima i u skladu s primjenjivim zakonima i propisima, posebno s Općom uredbom o zaštiti podataka, tj. Uredbom (EU) 2016/679 i pripadajućim pravnim aktima Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Svi Sudionici i sve druge osobe čije osobne podatke obrađuje EITCI Institut imaju pravo zahtijevati izmjenu svojih podataka u skladu s činjeničnim oblikom, kao i brisanje njihovih podataka i prestanak njihove obrade. U potonjem slučaju, za nositelje izdavanja certifikata EITCI zahtjev za brisanje osobnih podataka rezultirat će poništavanjem izdanih potvrda.
3. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka i pitanjima privatnosti na web mjestima EITCI instituta nalaze se u pravilima o privatnosti objavljenim na odgovarajućim web mjestima.

§26

1. Sudionik potvrđuje da su svi didaktički materijali koji im budu dostupni u okviru sudjelovanja u EITCA akademiji isključivo intelektualno vlasništvo EITCI instituta ili drugih relevantnih entiteta i podložni su pravnoj zaštiti u skladu s važećim propisima (uključujući intelektualno vlasništvo pravni akti i Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenih aspekata autorskih i srodnih prava u informacijskom društvu). Sudionik ima pravo koristiti materijale koji su mu dostupni i njihov sadržaj (uključujući posebno didaktičke materijale, računalni softver i ispitne sadržaje) isključivo u svrhu samostalnog proučavanja i neće ih stavljati na raspolaganje trećim osobama bez izričitog pristanak Instituta EITCI ili nositelja autorskih prava.
2. U slučaju kršenja odredbi iz stavka 1., EITCI Institut ili odnosni nositelji autorskih prava mogu zatražiti naknadu od Učesnika za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu ovim kršenjem.

§27

1. Pokretanje postupka certificiranja i dobivanje certifikata iz stavka 15. stavka 2. stavka XNUMX. uvjetovano je podnošenjem suglasnosti na uvjete i odredbe Instituta EITCI (u daljnjem tekstu: Ugovor o certificiranju). Uvjeti i odredbe Ugovora o certificiranju dostupni su na https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Ugovor o ovjeri sudionica mora potpisati elektroničkim putem ili u pisanom obliku, u kojem slučaju će se skenirana kopija poslati e-poštom u ured tajnika Akademije EITCA. U slučaju da Institut EITCI ne može provjeriti identitet sudionika na temelju osigurane uplate naknade, EITCI institut može zahtijevati kopiju osobnog dokumenta sudionika (nacionalna osobna iskaznica, putovnica ili drugi identifikacijski dokument kako je navedeno u Ugovoru o ovjeri) kako bi omogućio provjeru identiteta i autentičnosti sudionika podataka danih u Ugovoru o potvrđivanju.
3. Slanje dokumenata iz stavka 2. trebalo bi se izvršiti odmah nakon zaprimanja zahtjeva od Instituta EITCI za provjeru identiteta sudionika. EITCI Institut zadržava pravo da ne izda svoje Potvrde ili da poništi bilo koju od svojih već izdanih Potvrda iz članka 15. u slučaju nemogućnosti provjere identiteta Sudionika ili utvrđivanja da je prezentirani identitet Sudionika suprotan činjenici. U tom slučaju, Sudionik nema pravo na povrat cjelokupne ili dijela naknada za sudjelovanje.
4. U slučaju kada je sudionik prošao sve potrebne ispite, međutim nije uspio dostaviti dokumente iz stavka 2. prije 30 dana od isteka reguliranog maksimalnog razdoblja završetka sudjelovanja iz članka 28. i ako s Učesnikom se ne može postići nagodba u vezi s datumom dostave tih dokumenata, EITCI Institut zadržava pravo smatrati svoje obveze prema Ugovoru o sudjelovanju dovršenim, odričući se obveze izdavanja Potvrde iz stavka 15. stavka 2. stavka XNUMX.. U tom slučaju, Sudionik nema pravo na bilo kakav povrat cijelog ili dijela naknada za sudjelovanje.

§28

1. Regulirano maksimalno razdoblje završetka (maksimalno trajanje sudjelovanja) je 12 mjeseci za punu EITCA akademiju i 3 mjeseca za svaki pojedini program EITC-a (za neakademsko sudjelovanje), računajući od trenutka zaključivanja Ugovora o sudjelovanju i do uspješnog polaganje svih potrebnih ispita.
2. Na obrazloženi zahtjev sudionika, trajanje navedeno u stavku 1. može se produžiti uz savjetovanje s ravnateljem Akademije EITCA. EITCI Institut može prema vlastitom nahođenju neodređeno produžiti navedene gore navedene uvjete neograničeno.
3. Ako sudionik prekorači trajanje određeno u stavku i ne može se postići dogovor o produženju tog trajanja, EITCI Institut zadržava pravo raskinuti Ugovor o sudjelovanju. U tom slučaju, Sudionik nema pravo na bilo kakav povrat cijelog ili dijela naknada za sudjelovanje.

§29

1. Proširenjem odredbi propisa o zaštiti potrošača (provodeći Direktivu 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača), sudionik koji je potrošač (ne primjenjuje se na tvrtke/institucije kao i na angažirane pojedince u gospodarskim aktivnostima koje su kupile ove aktivnosti) ima pravo otkazati sklopljeni Ugovor o sudjelovanju na daljinu bez navođenja razloga u roku od 30 dana od zaključenja Ugovora o sudjelovanju, primajući puni povrat. Otkaz bi trebao imati oblik pisane izjave (s pozivom na odgovarajuću pravnu osnovu), poslan e-poštom kao kopija uredu tajništva EITCA.
2. Pravo na otkaz se odriče ako je sudionik izdao stvarnu Potvrdu iz stavka 15. prije isteka razdoblja od 30 dana iz stavka 1.

VI. Završne odredbe

§30

EITCI Institut ne može biti odgovoran za bilo kakve poteškoće u primjeni EITC certifikata i EITCA akademskih programa iz bilo kojih razloga izvan kontrole EITCI Instituta (uključujući faktore koji proizlaze iz djelovanja sudionika i trećih strana ili više sile).

§31

1. U iznimnim slučajevima, u slučaju ozbiljnog kršenja odredbi ovog Uvjeta od strane Sudionika, posebno kada se utvrdi da Sudionik sam nije rješavao završni ispit ili u slučaju zanemarivanja odredbi ove Uvjete i odredbe od strane sudionika što rezultira nemogućnošću ispunjavanja obveza EITCI instituta prema Ugovoru o sudjelovanju, EITCI institut zadržava pravo otkazati ugovor o sudjelovanju trenutnim prekidom usluge. U tom slučaju, Sudionik nema pravo na povrat cjelokupne ili dijela naknada za sudjelovanje.
2. Osim toga, kada se utvrdi da sudionik nije sam riješio završni ispit, tu činjenicu razmatra tijelo za ovjeravanje/certifikacijsko tijelo, koje može odlučiti trajno isključiti sudionika od mogućnosti sudjelovanja u bilo kojem od svojih budućih akreditiranih Certifikacijskih programa, kao i otkazati sve prethodno izdane Potvrde sudioniku. U tom slučaju, Sudionik također nema pravo na bilo kakav povrat cjelokupne ili dijela naknada za sudjelovanje.

§32

Smatra se da je Sporazum o sudjelovanju postignut nakon izdavanja sudioniku dokumenata iz članka 15. ili nakon raskida Ugovora o sudjelovanju u skladu s odredbama ovog Uvjeta ili uzajamnim pristankom strana. Sudionik se, međutim, mora pridržavati svih obveza ovih Uvjeta i Ugovora i Ugovora o certificiranju dok drži da je njegova EITCI Institucija izdala Potvrdu kao valjanu.

§33

1. Ovi PZ kao i sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim PZ u vezi s pružanjem usluga Instituta EITCI uređena su belgijskim zakonom i bit će pod isključivom jurisdikcijom belgijskih sudova.
2. Stranke će nastojati sporazumno riješiti sve sporove u vezi s sudjelovanjem u EITCA Akademiji i poštivanjem odredbi ovog Uvjeta, uzajamnim dogovorom. U nedostatku mirnog rješenja, pretpostavlja se teritorijalna nadležnost pravosudnih tijela primjerena sjedištu Instituta EITCI.

§34

Ovi T&C na snazi ​​su od 1. srpnja 2014. i mogu biti predmet ažuriranja i dopuna, posebno radi poboljšanja kvalitete pruženih usluga.