×
1 Odaberite EITC/EITCA certifikate
2 Učite i polagajte online ispite
3 Dobijte certifikat za svoje IT vještine

Potvrdite svoje informatičke vještine i kompetencije prema Europskom IT certifikacijskom okviru s bilo kojeg mjesta u svijetu u potpunosti online.

EITCA akademija

Standard za potvrdu digitalnih vještina Europskog instituta za IT certifikaciju s ciljem podrške razvoju digitalnog društva

ZABORAVILI DETALJE?

NAPRAVITI RAČUN

Odaberite svoju potvrdu

Odaberite program certifikacije EITC/EITCA koji vas zanima i započnite 10 dana besplatnog probnog razdoblja.

Pristupite programu

Slijedite svoj program e-učenja, vježbajte, pripremite se i pristupite potpuno udaljenom e-testiranju.

dobiti certifikat

Zaradite svoju EITC/EITCA certifikat, EU priznatu informatičku kompetenciju.

Saznajte više o EITC/EITCA certifikatima

Akademija EITCA, Europska akademija za certificiranje informacijskih tehnologija međunarodni je program certificiranja informatičkih kompetencija temeljen na standardu Europskog IT certificiranja (EITC) koji je od 2008. razvijao i distribuirao Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija u Bruxellesu (EITCI institut, potvrda tijelo).

Akademija EITCA implementirana je u potpunosti online kako bi se umanjile fizičke i ekonomske prepreke u pristupu formalnom potvrđivanju digitalnih vještina. Metodologije učenja i ispita uključuju digitalno potpomognut daljinski oblik. Akademija EITCA sastoji se od EITC-a i EITCA-e Programi certifikacije. Dostupan je kao okvir temeljen na EU-u za službenu potvrdu profesionalnih IT kompetencija pojedinaca, međunarodno priznat i na taj način pruža priznavanje IT vještina, bez obzira na nacionalnost prema certifikacijskim dokumentima digitalno izdanim i provjerljivim od strane trećih strana s EITCI institutom. Više informacija o upravnom tijelu za certifikaciju EITC/EITCA možete pronaći na relevantnom Stranice Instituta EITCI.

EITCA Academy predstavlja međunarodni okvir za certifikaciju informatičkih kompetencija, koji je po razini svoje naprednosti u smislu složenosti i sadržaja nastavnih planova i programa usporediv s kombinacijom poslijediplomskog visokog obrazovanja s profesionalnim industrijskim osposobljavanjem. Dostupan je u EU i inozemstvu isključivo u obliku učenja na daljinu i ispita na daljinu, čime se građanima EU-a i onima izvan EU-a omogućuje jednostavan pristup formalnoj potvrdi njihovih profesionalnih IT kompetencija i vještina iz Bruxellesa sa standardom ovjere koji se temelji na europskoj IT-u. Certifikacijski okvir bez potrebe za fizičkom prisutnošću i sa samo djelićem troškova koji se odnose na stacionarne programe certifikacije digitalnih vještina temeljene na EU-u ili međunarodne. Širenje programa pokreće i podržava primarno Institut EITCI u svojoj misiji promicanja digitalne pismenosti, cjeloživotnog učenja, digitalno omogućene prilagodbe i sprječavanja digitalne isključenosti, kao i nastojanja da se uspostavi referentna razina visoke kvalitete za certificirane IT vještine u Europskoj uniji, stoga provode smjernice politika Europske komisije kako je navedeno u Digitalna agenda za Europu na temelju strategije Europa 2020. (u okviru promicanja digitalne pismenosti, vještina i inkluzivnog stupa Europske DAE)

Akademija EITCA dio je europskog okvira za IT certifikaciju prema kojem su dostupne dvije vrste certifikacijskih programa:

 1. Individualni EITC programi od 15 sati kurikuluma, kao što je npr. EITC/IS/WSA Windows Server Administration itd.
 2. EITCA Academy programi koji grupiraju nekoliko (obično 12) EITC programa u specijaliziranoj domeni IT aplikacija. Na primjer, EITCA/IS IT Security Academy (kurikulum od 180 sati unutar 12 relevantnih EITC programa koji se fokusiraju na kibernetičku sigurnost), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy ili EITCA/CG Computer Graphics Academy (također grupiranje relevantnih EITC programa usmjerenih na odgovarajuće domene digitalnih vještina).

Ne postoje preduvjeti za upis u bilo koji od programa europske IT certifikacije (bilo EITC ili EITCA Academy programi).

Svaki program EITCA akademije sa svim svojim sastavnim nastavnim programima programa europske IT certifikacije (EITC) potpuno je samostalan. Nema potrebe za bilo kakvim predznanjem da biste pristupili i završili bilo koji od ovih programa certificiranja, jer njihovi nastavni planovi i programi te referentni video i tekstualni didaktički materijali pokrivaju relevantne teme u cijelosti i od samog početka. Svi polaznici mogu detaljno proučiti nastavne planove i programe koji pokrivaju sveobuhvatne video didaktičke materijale koji su dostupni potpuno asinkrono (omogućujući sudionicima da slobodno definiraju svoj raspored učenja) i u njima će pronaći odgovore na sva ispitna pitanja.

Svaki od sastavnih EITC programa EITCA Akademije završava daljinskim online ispitom čijim polaganjem se stječe odgovarajući EITC certifikat. Ispiti se mogu ponovno polagati bez ograničenja broja polaganja i bez dodatnih troškova. Svi ispiti za europsku IT certifikaciju su na daljinu i u digitalnom obliku pitanja s višestrukim izborom. Nema usmenih ispita. EITC certifikati mogu se izdati tek nakon što sudionici postignu minimalnu razinu od 60% na odgovarajućim ispitnim pristupima, a tek nakon uspješnog polaganja svih sastavnih EITC ispita EITCA Akademije, sudionici imaju pravo na izdavanje konačne EITCA Academy Certifikacije. Kao što je spomenuto, međutim, nema ograničenja u ponovnom polaganju ispita (bez dodatnih troškova), kao ni vremenskih ograničenja za završetak programa, tako da sudionici mogu odvojiti svoje vrijeme, kao i neograničen pristup ispitima, kako bi se pravilno pripremili i uspješno položili odgovarajuće ispite. Nakon što polaznik položi jedan EITC ispit, bit će mu dodijeljen odgovarajući EITC certifikat, a nakon dobivanja svih sastavnih EITC certifikata EITCA Akademije, polazniku će se također izdati EITCA Akademijski certifikat koji će formalno potvrditi profesionalnu i sveobuhvatnu specijalizaciju u odgovarajućoj digitalno polje. Svi europski IT certifikati nemaju datum valjanosti i stoga ne zahtijevaju nikakav postupak recertifikacije.

Certifikat IT ključnih kompetencija EITCA/KC
EITCA/KC

EITCA/CG certifikat za računalnu grafiku

EITCA/CG

EITCA/BI certifikat o poslovnim informacijama

EITCA/BI

EITCA/IS potvrda o sigurnosti informacija

EITCA/IS

Uzorak certifikata EITC

EITC

 

Certifikat Akademije EITCA sveobuhvatan je u smislu složenosti vještina potvrđenih Europskim IT certifikatom (EITC) zasnovan na međunarodno priznatoj formalnoj potvrdi specijalizacije u određenom području primijenjene informatike. EITCA certifikati omogućuju svojim sudionicima širom svijeta da steknu snažnu potvrdu svojih višestrukih kompetencija koje čine specijalizaciju u određenom digitalnom području grupiranjem relevantnih EITC certifikata, izdanih u Bruxellesu u okviru daljinskog učenja i potpunog pristupa ispitima. Svi se postupci certificiranja provode na daljinu i putem interneta na temelju standardizacije i akreditacije upravnog tijela za certificiranje, Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija (EITCI) u Bruxellesu. I certifikati EITC i EITCA Academy u potpunosti su integrirani u EITCI distribuirani IT ID eCV digitalne kompetencije i vještine modernog prezentacijskog okvira.

Prema Digitalna agenda za Europu (DAE, Izjava Europske komisije za Europski parlament, Vijeće i Europski ekonomski i socijalni odbor i Odbor regija, COM (2010) 245, Bruxelles, kolovoz 2010.) digitalne kompetencije sada su osnova za razvoj informacijskog društva (IS) u ekonomiji temeljenoj na znanju (KBE) širom svijeta. Prema nedavnim Eurostatovim istraživanjima, 30% građana EU-a (150 milijuna Europljana) i preko 90% ukupnog svjetskog stanovništva ne posjeduje dovoljno informatičke kompetencije, što im otežava funkcioniranje na suvremenom globaliziranom tržištu rada. To predstavlja prepreku kako profesionalnom tako i osobnom razvoju, dok još uvijek IT kompetencije koje imaju preostali dio građana Europske unije nisu dovoljno ciljane i podliježu brzoj zastarelosti. Unatoč mnogim naporima u kreiranju politika i proturječnim postupcima usmjerenim javnim i privatnim putem da se premosti jaz između širenja digitalnih vještina i tržišta i društvenih potreba, situacija se ne poboljšava značajno.

Zbog činjenice da je danas sposobnost korištenja informatičkih tehnologija izuzetno važna i povoljna za samorazvoj u osobnim i profesionalnim načinima, takozvane digitalne ključne kompetencije temeljne su za ekonomiju utemeljenu na znanju (Preporuka Europskog parlamenta i Vijeća o 18. prosinca 2006. o ključnim kompetencijama u procesu cjeloživotnog učenja, 2006/962/EC). Glavna poruka DAE-a, koja čini osnovu nove strategije za daljnji razvoj Europske unije ("Europa 2020 - Inovativna unija"), je potreba za intenziviranjem održivog obrazovanja europskih građana u području informacijske tehnologije (što dovodi do porast postotka obrazovanja koji se obrazuje na ovom polju, istovremeno poboljšavajući kvalitetu obrazovanja u kontekstu paneuropskih i međunarodnih programa certificiranja, koristeći učinkovite digitalne metode (posebno e-učenje), kao i financijsku potporu Europske unije - Europskim fondom za regionalni razvoj (ERDF) i Europskim socijalnim fondom (ESF) u programima koji sufinanciraju formalno certificirano obrazovanje.EITCI Institut za razvoj i širenje EITC/EITCA certifikacijskih standarda želi podržati dostizanje zacrtanih ciljeva u javnim politikama za daljnji rast EU.

Paneuropski standard koji se promiče prema međunarodnom priznanju i programiran s mogućnošću sveobuhvatnosti usporedivom sa formalnim akademskim poslijediplomskim obrazovanjem, dok se praktički orijentiran na predstavljanje primjenjivih digitalnih potvrda kompetencija u području informacijskih tehnologija smatra se važnim sredstvom u podršci premošćivanju jaz u digitalnim vještinama u EU. Takav je standard pokrenut u obliku europskog informatičkog certificiranja (EITC) 2008. godine, a kontinuirano ga je razvijao i širio Europski institut za informacijske tehnologije EITCI tijekom posljednjih godina. Ovaj je standard osnova za definiranje Europske akademije za certificiranje IT-a koja zajedno pruža dva programa certificiranja:

 • Certifikat EITC (Europska certifikacija za informacijske tehnologije) - uključujući specijalizirane programe certificiranja usko definirane u određenim vještinama i aplikacijama (sveobuhvatnost programa koji se odnosi na svaki program EITC konvergira se na oko 15 sati),
 • EITCA Certifikacija (Europska akademija za certificiranje informacijskih tehnologija) - koja uključuje programe kompetencija za specifične domene, grupiranje niza obično nekoliko relevantnih EITC certifikata (sveobuhvatnost programa od 150 do 180 sati).

Programi za certificiranje EITC-a i EITCA pokrenuti su jedan za drugim odgovarajuće 2008. godine, a od tog datuma ti su se programi postali prepoznati okviri za certificiranje digitalnih vještina, zajedno s njihovim kontinuiranim razvojem i ažuriranjem, kao i širenjem od strane Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija u Bruxellesu. , EITCI institut izdaje EITC i EITCA certifikate u preko 40 zemalja koji pokrivaju specijalizirana područja primijenjene računalne znanosti, dizajna, cyber sigurnosti i općih digitalnih vještina, promovirajući tako digitalnu pismenost i IT profesionalizam i suzbijajući digitalnu isključenost.

Potvrda o IT kompetencijama predstavlja formalni način potvrđivanja kompetencija pojedinca u određenim područjima znanja i vještina vezanih uz primijenjenu računalnu znanost i informacijske tehnologije. Certifikati EITC/EITCA dokazni su dokumenti koji podržavaju druge formalne načine potvrđivanja znanja, vještina i kompetencija stečenih strukovnim i akademskim obrazovanjem (uključujući certifikate ili diplome sveučilišta i škola). U tom su pogledu sheme za certificiranje EITC-a i EITCA akademije posebno važne u olakšavanju politika za uvođenje digitalne vještine širenja ne samo IT stručnjaka i inženjera računala, već i svih ljudi koji su profesionalno aktivni u drugim područjima, ponekad daleko od IT-a.

Program EITCA Akademije, proveden pod upravom Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija u Bruxellesu, omogućava - nakon uspješnog završetka postupka on-line ispitivanja - dobivanje certifikata EITCA akademije u digitalnom obliku izdanih u Bruxellesu, zajedno s detaljnim dodacima i svim zamjenskim EITC-om certifikati. Sama certifikacija moguća je u sklopu cjelovitog programa EITCA Akademije u odabranom području specijalizacije (ispiti u okviru svih EITC certifikata uključenih u program Akademije što rezultira potpunom potvrdom o EITCA akademiji, dodatak diplomi zajedno sa svim relevantnim EITC certifikatima), kao i unutar usko definiranih pojedinačnih EITC certifikata (pojedinačni ispit i jedna EITC svjedodžba u okviru svakog pojedinog programa EITC-a).

U smislu sveobuhvatnosti, kao što je gore navedeno, program certifikacije akademije EITCA (ekvivalent 150-180 sati stacionarne nastave ili standardna 2 sveučilišna semestra poslijediplomskog obrazovanja) može se usporediti sa specijaliziranim poslijediplomskim studijem, ali svojom praktičnom orijentacijom i prednosti međunarodno distribuiranog standarda certifikacije temeljenog na EU-u može nekima biti bolji izbor.

Važna značajka programa certificiranja EITC/EITCA je mogućnost da se tijekom dužeg provođenja provode samo pojedini EITC programi iz tematske skupine koja formira odgovarajuću EITCA akademiju (pojedinačne specijalizirane EITC certifikate s prosječnim didaktičkim sadržajem od 15 sati) i tako Certificate after Certifikat poboljšava vaše formalno svjedočenje vještina. Programi za certificiranje kompetencija EITC/EITCA uključuju sadržaje dizajnirane prema pristupu odozdo prema gore, tako da za njihovo ispunjavanje nije potrebno prethodno poznavanje informatike, usprkos njihovoj naprednoj i specijaliziranoj prirodi, kao i pridržavanju visoke kvalitete u potvrđivanju vještina. To omogućava čak i većini specijaliziranih programa EITC/EITCA da se pojedinci bez prethodnog znanja o IT-u uspješno dovrše, korak po korak, a istovremeno su relevantni i za IT stručnjake i stručnjake za odgovarajuće domene.

EITCA akademija i EITC certifikacijski postupci rezultiraju ne samo izdavanjem ispravno osiguranih digitalnih potvrda (u slučaju EITCA akademije uz detaljne dodatke certifikacije i svih relevantnih zamjenskih EITC potvrda, a u slučaju EITC certifikata koji sadrže detaljan opis unutar sam Certifacate), ali i pružanjem relevantnih usluga elektroničke provjere valjanosti. Digitalne EITC/EITCA certifikacije trebaju se shvatiti kao njihovi jedinstveni matični brojevi koji prilikom unosa s pravilno osiguranim podacima u sustav provjere instituta EITCI omogućuju internetsku provjeru certifikata, zajedno s pojedinostima o opsegu programa koji je dovršio nositelj certifikacije, kao kao i preuzimanje ili ispis odgovarajućih potvrda i dodataka. Certifikati EITC-a (dobivaju se pojedinačno ili kao dio potvrde EITCA akademije) dizajnirani su s ID-ovima koji nose QR kodove koji omogućuju automatsko prepoznavanje i provjeru stroja pomoću QR skeniranja zasnovanih na kameru.

Postupak ispitivanja i certificiranja s ciljem formalne potvrde stjecanja znanja i vještina iz određenih područja informacijskih tehnologija provodi Institut EITCI, u skladu s objavljenim uvjetima i odredbama, u potpuno udaljenom obliku putem posebnog internetskog ispitnog sustava integriranog u -učna platforma.

Sve EITCI izdane europske IT potvrde, uključujući EITC i EITCA Akademijske potvrde, dostupne su u cijelosti putem interneta uz kotizacije, kako je navedeno u Katalog certifikata EITC/EITCA.

Možete sudjelovati u odabranim programima EITCA akademije ili u odabranim programima EITC.

Program Akademije EITCA sastoji se od nekoliko EITC programa (obično 10 do 12), svaki od standardnih 15-satnih referenci o sveobuhvatnosti kurikuluma (to znači da opseg pojedinog EITC programa odgovara oko 15 sati stacionarne didaktike i učenja). Stoga zadani program Akademije EITCA odgovara 150-180 sati sveobuhvatnosti kurikuluma i kao takav predstavlja profesionalno, zajedničko, tematsko i dosljedno svjedočenje IT kompetencija u određenom području IT specijalizacije nudeći sveobuhvatnost usporedivu s postdiplomskim programom visokog obrazovanja.

Ukratko, EITCA Academy grupira relevantne programe certifikacije EITC-a u određenoj disciplini (npr. Na područjima informacijske sigurnosti, poslovnog IT-a ili računalne grafike). Da bi stekli zajedničku EITCA akademiju, potrebno je položiti i uspješno položiti sve EITC ispite (i na taj način ima pravo na zajedničku potvrdu o EITCA akademiji i sve relevantne potvrde EITC-a uključene u program).

Može se također odlučiti slijediti samo pojedine EITC certifikate i tako dobiti usko definiranu formalnu potvrdu relevantnih vještina koje se odnose na dobro definiranu i koherentnu temu, tehnologiju ili softver (npr. Teme kao što su osnove kriptografije, objektno programiranje, HTML, rasterska grafika, 3d modeliranje itd.).

Svi zainteresirani za to mogu sudjelovati u programima EITCA Akademije i EITC certifikacijskih programa. Program je dostupan on-line i nema ograničenja u matičnim zemljama ili nacionalnostima pojedinaca koji ga se mogu ponašati. Jedini uvjet je pristup Internetu za učenje na daljinu i daljinsko ispitivanje potreban za postupke certificiranja i izdavanje certifikata u Bruxellesu, EU.

Za početak morate registrirati račun u EITCA akademiji. Registracija računa je besplatna. Pomoću računa dobivate pristup demonstracijama i besplatnim resursima koji će vam omogućiti bolji odabir odgovarajuće akademije EITCA ili certifikata EITC.

Za prijavu na EITCA akademiju ili program (e) certifikacije EITC po vašem izboru morate imati registrirani račun i naručiti odabranu EITCA akademiju ili programe (e) EITC. Svojim odabranim programima možete dodati izabrane programe i nakon dovršetka odabira moći ćete platiti formalnosti za finaliziranje naknade. Nakon obrade vaše narudžbe (koja sustav automatski obavi u roku od nekoliko sekundi), s vašeg računa bit će vam odobren mrežni pristup za sudjelovanje u odabranim programima.

Što se tiče certifikata EITCA Akademije, postoji promotivna 80% EITCI subvencija koja se dodjeljuje uz odgovarajuće smanjenje naknade (primjenjivo na sve zainteresirane pojedince u cijelom svijetu i odnosi se na koaliciju Digital Skills and Jobs Koalicija EITCI Institut za povećanje razmjera pristupa EITC/EITCA certifikatu širenje i umanjivanje ekonomskih zapreka). Primjenom subvencije EITCI pomoću digitalnog koda od 5 slova, što omogućuje rezultat s naknadom EITCA akademije koja je efektivno smanjena na 20%. Zbog ovog 80% subvencioniranog pristupa EITCA Akademiji, možda je bolja opcija za niz pojedinačnih programa certificiranja EITC-a, ako ste zainteresirani za svjedočenje niti jednog skupa vještina, već svoje specijalizacije u datoj domeni IT-a.

U slučaju da institucije i kompanije delegiraju svoje osoblje, nalog se može izvršiti na institucionalnom računu počevši s najmanje 3 planova delegiranih članova osoblja s brojem dodatnih usluga (uključujući detaljno praćenje i izvještavanje o napretku didaktičkih i certifikacijskih postupaka, kao kao i s fleksibilnim i isplativim planovima).

Kao i kod svih programa certificiranja profesionalnih kompetencija, EITCA akademija i njeni sastavni programi EITC certifikacije općenito nisu besplatni (uz izuzetak potpuno subvencioniranog sudjelovanja za osobe koje žive s invaliditetom, mladež u predtercijarnoj školi i osobe koje žive u niskom socio-ekonomskom statusu u broj niskorazvijenih zemalja, kako je navedeno u Uvjetima). Međutim, troškovi sudjelovanja u programu zbog obrazovanja na daljinu i ispita na daljinu učinkovito su smanjeni u usporedbi s tradicionalnim stacionarnim (temeljenim na fizičkoj prisutnosti) programima certifikacije. Cilj EITCA Akademije je po mogućnosti smanjiti prepreke u pristupu formalnoj atestaciji profesionalnih IT kompetencija temeljenoj na EU i učiniti je široko dostupnom svim potencijalnim sudionicima u EU, kao i s bilo kojeg mjesta u svijetu.

Trenutačne naknade za programe certificiranja EITC i EITCA akademije prikazane su u Katalog te su odgovarajuće postavljene na 110 € i 1100 €. Naknade za EITC/EITCA certifikate obuhvaćaju sve troškove povezane s postupcima certificiranja i izdavanjem zasluženih certifikata u njihovom digitalnom obliku (također je moguće ispisati digitalne EITC/EITCA certifikate ako je potrebno u referentnom obliku za ispis koji je dostupan u PDF-u putem elektroničke usluge EITC/EITCA Potvrda certifikata).

Trošak EITCA akademije i naknada za EITC certifikaciju znatno je niži od prosječnog troška usporedive razine profesionalne IT certifikacije u EU-u i inozemstvu zbog njegovog online obrasca. Certifikati izdani od strane EU-a službeno potvrđuju digitalne kompetencije stečene certifikacijskim ispitima koji se provode na daljinu iz Bruxellesa u skladu s međunarodno priznatim europskim IT certifikacijskim standardom koji je pokrenut 2008. Dodatno, zbog potpuno online obrasca nema troškova putovanja/smještaja povezanih s tradicionalnim, stacionarnim programima certifikacije.

Štoviše, kao dio stalne predanosti Instituta EITCI pružanju potpore provedbi Digitalne agende Europske komisije za Europu (element javne politike strategije Europa 2020.) u promicanju stupa digitalne pismenosti, vještina i uključivanja, dostupne su neizravne subvencije Instituta EITCI u smanjenju relevantnih naknada za ponuđene programe EITCA Akademije, dodatno smanjujući ekonomske prepreke za atestiranje profesionalnih IT kompetencija za sudionike u cijelom svijetu.

Konačno, postoje mnogi obrazovni resursi koji su besplatno dostupni nakon registracije računa EITCA Akademije, a koji omogućuju bolje upoznavanje s modelom EITCA Akademije i donošenje bolje informirane odluke o sudjelovanju. Kako biste pristupili tim resursima (zajedno s relevantnim demonstracijama), možete registrirati svoj besplatni račun klikom na gumb Prijavi se u gornjem desnom kutu ove web stranice.

Europski kvalifikacijski okvir (EQF) zajednički je referentni okvir u EU, koji je postavila Europska komisija kako bi se olakšala usporedba sveobuhvatnosti potvrđenih kvalifikacija. Kao takav, pomaže u razlikovanju razina kvalifikacija između različitih programa i obrazovnih ponuda, uključujući akademske i strukovne programe u EU. Referenca EQF-a može se primijeniti na sve vrste obrazovanja, osposobljavanja i potvrđivanja kvalifikacija, od školskog obrazovanja do akademskog, profesionalnog i strukovnog razvoja vještina. Mijenja fokus u diferenciranju ishoda učenja sa standardnog pristupa koji se temelji na inputima učenja, kao što su programski sadržaji mjereni u satima i vrstama obrazovnih institucija, na pristup usmjeren na potvrđene kvalifikacije. Promicanjem pristupa temeljenog na kvalifikacijama, EQF okvir podržava validaciju potvrđenih rezultata usmjerenih na vještine između formalnog i neformalnog obrazovanja, promičući tako paradigmu cjeloživotnog učenja, šireći se izvan formalnih obrazovnih sustava država članica. EQF uvodi 8 referentnih razina za sveobuhvatnost potvrđenih kvalifikacija, koje su detaljno opisane na web stranici Europass, dostupnoj na https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Program EITCA akademije u smislu sveobuhvatnosti kvalifikacija koje potvrđuje može se odnositi na razinu 6 Europskog kvalifikacijskog okvira. Potvrđuje profesionalnu specijalizaciju koja uključuje napredno znanje u relevantnom području programa EITCA Akademije uz osiguranje pravilnog razumijevanja teorijskih osnova, zajedno sa znanjem o odgovarajućim aspektima praktične primjene. Također potvrđuje napredne vještine koje vlasnicima EITCA certifikata omogućuju samostalno rješavanje složenih problema, kao i postizanje visokih razina profesionalne specijalizacije i inovacije u svojim područjima koja odgovaraju EITCA programima za koje su certificirani. Kvalifikacije koje je potvrdila EITCA akademija dodatno omogućuju upravljanje profesionalne aktivnosti u tom području, uključujući i donošenje odluka u profesionalnim kontekstima IT aplikacija u relevantnim područjima, kao i vođenje odgovarajućih aktivnosti stručnog usavršavanja bilo pojedinačno ili u kooperativnim grupama.

Europski IT certifikacijski okvir uspostavljen je 2008. godine kao službeni standard neovisan o dobavljaču u široko dostupnoj, potpuno online formalnoj potvrdi digitalnih vještina i IT kompetencija u mnogim područjima profesionalnih specijalizacija.

To je jedan od najpriznatijih standarda za certifikaciju digitalnih vještina sa sjedištem u Europskoj uniji, ali podržava digitalne karijere na globalnoj razini.

Brojne su popularne institucije, vladine agencije ili korporacije koje priznaju ovaj europski standard certifikacije digitalnih vještina, a postoji i skraćeni popis objavljen u odjeljku O web stranici EITCA Akademije u vezi s većim globalnim tvrtkama koje su delegirale svoje zaposlenike da sudjeluju u raznim EITC-ovima./EITCA programi u prošlosti.

Povijest okvira ukazuje na neke odabrane glavne povijesne točke u razvoju standarda.

Europski IT certifikacijski institut koji upravlja standardom međunarodna je neprofitna organizacija koja djeluje u pravnom obliku Udruge bez profitne svrhe (ASBL) u skladu s odredbama Glave III belgijskog zakona, koja daje pravnu osobnost ne- profitne udruge i ustanove javnih poduzeća.

Institut EITCI posvećen je ubrzavanju rasta informacijskog društva i suprotstavljanju digitalnoj isključenosti, između ostalog razvojem i širenjem europskog standarda IT certifikacije, povećanjem dostupnosti profesionalne IT certifikacije među pojedincima u EU i globalno.

Svoju misiju provodi više od 14 godina i uspostavio je jedan od najpriznatijih standarda certifikacije digitalnih vještina neovisnih o dobavljačima u Europskoj uniji. EITCI trenutno okuplja više od 3000 članova u EU i inozemstvu unutar suradnje usmjerene na mrežu, fokusirajući se na razvoj nastavnih planova i programa europskih IT certifikacijskih programa, kao i radeći na referentnoj standardizaciji IT tehnologija u nastajanju u suradnji s mnogim drugim međunarodnim organizacijama za postavljanje standarda i kao podrška programu Europske komisije H2020.

Iako je Europski institut za IT certifikaciju usmjeren na razvoj i širenje okvira za atestiranje digitalnih vještina Europske IT certifikacije, također je aktivan u tehničkoj standardizaciji i tehnološkom certificiranju u novim IT područjima, kao što su AI aplikacije u domenama od kritične važnosti (na primjer u AI potpomognuta pametna energija, usp. https://eitci.org/technology-potvrda/sesg) ili u naprednoj kvantnoj informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (usp. https://eitci.org/technology-certifikacija/qsg).

Kako funkcionirau 3 jednostavna koraka

(nakon što odaberete EITCA Akademiju ili odabrani niz EITC certifikata iz potpunog kataloga EITCA/EITC)

Učite i vježbajte

Pratite online sveobuhvatnu didaktiku koja se priprema za ispite. Nema nastave, učite kad možete.

Dobijte IT certifikat

Položite online ispit da biste stekli certifikat EITC. Prenesite sve u EITCA akademiju i dobit ćete EITCA certifikat.

Pokrenite svoju karijeru

EITC/EITCA certifikati sa sjedištem u EU s detaljnim dodacima formalno su potvrda vaših profesionalnih IT vještina.

Proces certificiranja (potpuno online) provodi se na engleskom jeziku, no dostupni su i dodatni referentni prijevodi potpomognuti umjetnom inteligencijom za sve referentne didaktičke materijale i ispite, koji su ugrađeni u sučelje platformi.

Sve usluge komunikacije i podrške (uključujući neograničeni pristup online didaktičkim savjetovanjima s relevantnim stručnjacima) također se pružaju na engleskom jeziku, ali opet s alatima koji omogućuju automatsko prevođenje uz pomoć umjetne inteligencije za sudionike.

Svaki EITC ispit sastoji se od 15 pitanja s višestrukim izborom (više odgovora) i ima vremensko ograničenje od 30 minuta.

Sukladno važećim propisima, prolazna ocjena EITC ispita je 60% točno odgovorenih pitanja od 15 randomiziranih zatvorenih ispitnih pitanja s više izbora.

Pojedinačno ispitno pitanje smatra se točnim odgovorom tek kada su svi njegovi točni odgovori označeni, dok svi netočni odgovori ostaju neobilježeni. Ako je, na primjer, označen samo jedan točan odgovor, a preostali točni odgovori su ostavljeni neoznačeni, ili su označeni i neki drugi netočni odgovori, smatra se da je relevantno pitanje netočno odgovoreno.

U slučaju neuspjeha u pokušaju ispita, sudionik će moći zatražiti dodatne pokušaje (također se može zatražiti ponovno polaganje ispita kako bi se poboljšao rezultat koji je postigao, uz napomenu da će pokušaj ispita s najboljim rezultatom uvijek biti pohranjen). Od Centra za certifikaciju možete zatražiti dodatna polaganja.

Polaganjem ispita sudionici potvrđuju da se pridržavaju Odredbi i uvjeta koje su prihvatili po završetku slanja naloga za certifikaciju. Ne postoji ograničenje broja dodatnih polaganja ispita i oni se odobravaju bez dodatnih troškova. Također nema vremenskog ograničenja za završetak programa.

Svi procesi certifikacije unutar EITC/EITCA programa zajedno sa svim ispitima u EITC programima provode se u potpunosti na daljinu online unutar mrežnih rješenja u namjenskim platformama u asinkronom načinu rada.

Zahvaljujući fleksibilno asinkrono organiziranom referentnom didaktičkom procesu e-učenja zajedno sa svim online ispitima koji se provode asinkrono online (omogućujući najveću fleksibilnost u vremenu sa sudionikom koji sam organizira svoje učenje i ispit pristupa aktivnostima kada mu/joj odgovara), fizička prisutnost sudionika nije potrebno, stoga su mnoge pristupne barijere ili smanjene ili uklonjene (npr. geografske, logističke, ekonomske prirode).

Sudionik ima individualan, neograničen pristup certifikacijskoj platformi koja pruža dobro isplaniran korak po korak referentni didaktički proces pod nadzorom osoblja odgovornog za izvođenje programa prema smjernicama EITCI instituta, s referentnim elektroničkim materijalima (uključujući otvoreni pristup): predavanja (u multimedijskom i tekstualnom obliku zajedno s ilustracijama, animacijama, fotografijama ili videozapisima navedenim i dostupnim izravno s platforme) s dodatkom udžbenika, laboratoriji (također uključujući obrazovni probni pristup softveru, kao i relevantne interaktivne aplikacije) i neograničene daljinske didaktičke konzultacije.

Didaktički materijali s mrežnim referencama za svaki program EITC certifikacije u potpunosti pokrivaju njegov odgovarajući nastavni plan i program i završavaju daljinskim EITC ispitom (karakteristike zatvorenog testa, uključujući 15 nasumičnog zatvorenog testa s višestrukim izborom pitanja na danom kurikulumu EITC programa).

Ovaj daljinski test polaže sudionik unutar certifikacijske platforme (gdje sudionik može pristupiti online interaktivnom testu koji implementira nasumični izbor ispitnih pitanja, uz mogućnost povratka na odgovorena ili neodgovorena pitanja unutar vremenskog ograničenja od 45 minuta). Prolazna ocjena EITC ispita je 60% pozitivnih odgovora, ali neuspjeh u postizanju ovog ograničenja omogućuje sudioniku ponovno polaganje ispita bez dodatnih naknada (pri svakom pokušaju ispita dostupno je jedno besplatno ponovno polaganje za prolaz ili poboljšanje prolazne ocjene, nakon čega dalje ponovno polaganje ispita zahtijeva da se omogući prijava administraciji, ali ostaje bez dodatne naknade). Završetak svih EITC ispita koji čine relevantnu EITCA Akademijsku certifikaciju (sa zamjenskim EITC programima) također rezultira izdavanjem polazniku odgovarajuće EITCA Akademijske certifikacije (nema dodatnih EITCA ispita i EITCA Certifikati se izdaju na temelju stjecanja svih relevantni EITCA sastavni EITC certifikati).

Svi se postupci provode u potpunosti na daljinu u Bruxellesu, a potvrde se sudionicima izdaju u digitalno zaštićenom i provjerljivom obliku.

Važna značajka platforme za certificiranje omogućava detaljnu analizu procesa učenja i certificiranja svakog sudionika, uključujući potpunu statistiku svih aktivnosti unutar platforme za potvrđivanje koja omogućuje generiranje izvještaja o aktivnostima, kao i automatsku identifikaciju i podršku sudionika koji imaju problema s didaktičkim materijali i pregledi. Temeljita analiza aktivnosti u didaktičkom procesu omogućuje individualizirani podržavajući pristup identificiranim sudionicima ako je to potrebno. Sudionici ih također mogu koristiti za formalno dokumentiranje svojih aktivnosti učenja trećim osobama ili za vlastitu analizu i planiranje (posebno korisno za institucije i tvrtke koje delegiraju svoje osoblje na certificiranje).

Platforma za certificiranje kontinuirano se podržava i administrativno i tehnički. Administracija uključuje tehničko upravljanje i sveukupnu kontrolu funkcioniranja platforme. Tehnička podrška uključuje korisničku podršku s posvećenom službom za pomoć i održavanjem problema koji se odnose na sigurnosne podsustave, arhiviranje podataka, baze podataka i ažuriranje funkcionalnosti platforme (akcije koje kontinuirano i specijalizirano tehničko osoblje izvodi kontinuirano).

Nastavni planovi i programi Europskog okvira IT certifikacije redovito se ažuriraju. Valja napomenuti da europski okvir za informatičku certifikaciju nije usluga osposobljavanja već usluga certifikacije vještina (ili potvrde znanja). Usluga se sastoji u potvrđivanju vještina i znanja (kvalifikacija) i pružanju provjerljive formalne potvrde tih kvalifikacija u obliku europskog IT certifikata, koji uključuje pojedinačne EITC certifikate i sveobuhvatnu specijalizaciju kojom se potvrđuju certifikati EITCA akademije. Ti se certifikati dodjeljuju nakon prolaska odgovarajućih ispitnih postupaka i vrijede za provjeru trećih strana kao potporu dokumentacije o profesionalnim digitalnim kvalifikacijama sudionika. Naša usluga sastoji se u implementaciji potpuno online procesa certifikacije koji nastavljamo razvijati u mnogim poljima primijenjene IT tehnologije, pioniri u ovom pristupu na način neovisan o dobavljaču i u online metodologiji. Većina drugih pružatelja digitalnih certifikata usvojila je slične modele rada tek u posljednjih nekoliko godina.

Europski program certificiranja informatičke tehnologije certificira digitalne vještine u skladu sa svojim nastavnim planovima i programima kako je navedeno na web stranicama programa certificiranja s referentnim didaktičkim materijalima (uključujući didaktičke materijale s otvorenim pristupom), koji su osigurani da u potpunosti pokriju u smislu didaktike potrebne nastavne planove i programe certifikacije za odgovarajuće ispite (iako pružanje obuke nije dio usluge certificiranja EITCI, budući da je temeljna usluga certificiranja testiranje, provjera i potvrđivanje znanja i vještina sudionika, detaljno navedeni didaktički materijali koji su besplatno i otvoreno dostupni i pokrivaju sve opsege svih EITC-a odgovarajući kurikulum certifikacijskih programa dodatno se navodi radi praktičnosti sudionika, koji također mogu koristiti bilo koje druge relevantne obrazovne resurse ili usluge obuke).

Od 2008. European IT Certification Institute podržava otvoreni pristup obrazovnim resursima o digitalnim tehnologijama. Od angažmana u ESF-u i ERDF-u financiranim projektima stvaranja i besplatnog širenja obrazovnih materijala otvorenog pristupa, preko suradnje s pojedinačnim stručnjacima, objavljivanja didaktičkih materijala u obliku otvorenog pristupa, EITCI je pridonio širokom širenju slobodnog i otvorenog pristupa obrazovni materijali u digitalnim tehnologijama, od kojih se neki izravno koriste kao referentni didaktički materijali koji pokrivaju relevantne kurikulume certifikacijskih programa.

Nastavni plan i program europske IT certifikacije razvijaju, ažuriraju i prihvaćaju relevantni EITCI odbori stručnjaka u relevantnim područjima iskustva, uključujući akademike i praktičare. EITCI također svim sudionicima svojih certifikacijskih programa osigurava neograničene online konzultacije stručnjaka za domenu koji odgovaraju na sva pitanja u vezi s certifikacijskim kurikulumom kako bi se sudionici mogli bolje pripremiti za polaganje relevantnih certifikacijskih ispita.

Od 2008. godine EITCI Institut izdao je stotine tisuća EITC i EITCA certifikata širom svijeta (kao i blizu milijun digitalnih potvrda) postigavši ​​broj od preko milijun pojedinaca iz 1+ zemalja koji su se upoznali sa standardom EITC/EITCA digitalna pismenost početne razine i osnovne vještine, specijalizirana područja primijenjene računalne znanosti za IT stručnjake, osnovna za napredni dizajn računalne grafike, kao i programi za digitalizaciju javne uprave (e-uprava) i suzbijanje digitalne isključenosti među socijalno ugroženim skupinama (posebno ljudima koji žive sa invaliditetom).

Glavna razlika je u tome što se certifikacija EITCA akademije sastoji od određene skupine tematski povezanih EITC certifikata (obično 10 do 12). Samo dobivanjem svih ovih zamjenskih EITC certifikata, polazniku će se izdati i posebna EITCA Certifikacija koja potvrđuje specijalizaciju iz odgovarajućeg područja (za dobivanje certifikata EITCA Akademije nije potrebno dodatno ispitivanje, potrebno je položiti ispite na svim zamjenskim EITC potvrdama) ,

Moguće je nastaviti s certifikacijom EITCA akademije dobivanjem pojedinačnih EITC certifikata u zasebnom upisu za svaki program EITC-a (jedan po jedan), ali moguće je i izravno upisati EITCA akademiju s pristupom cijeloj grupi EITC certifikata unutar odabrane EITCA akademije. To sudionicima daje pravo na subvencionirani EITCI Institut pristup dodijeljen značajno smanjenom naknadom EITCA Akademije, dostupnom širom svijeta za promicanje visoke kvalitete i sveobuhvatnog širenja skupova IT vještina.

Sudionik može birati između realizacije cjelokupne EITCA akademije (grupiranje relevantnih EITC programa) i realizacije jednog programa EITC (ili određenog izbora EITC programa).

Svaki EITC certifikacijski program upućuje na kurikulum od 15 sati sadržaja sadržaja koji završava ispitom za odgovarajuću EITC potvrdu. Završetak EITC programa može se postići u prosjeku za jedan do dva dana, međutim nema vremena i sudionik može planirati dulji period za didaktiku i pripreme za ispit ako je potrebno (na primjer tjedan ili dva tjedna, trošeći na učenje na odgovarajući način samo jedan sat ili 2 sata dnevno). Ako polaznik već ima znanje i kompetencije u odgovarajućem nastavnom programu za EITC certifikat, polaznik može pristupiti ispitu izravno i na taj način odmah dobiti odgovarajuću EIC potvrdu.

Svaka EITCA akademija sadrži 10-12 EITC certifikata, što ukupno čini programski sadržaj od 150-180 sati učenja. Općenito, pod pretpostavkom da se učenje odvija u dane radnog tjedna, program EITCA Akademije moguće je završiti za manje od mjesec dana (svaki dan u radnom tjednu). Drugi referentni vremenski raspored je jedan akademski semestar (obično 5 mjeseci) kada polaznik može završiti nastavni plan i program EITCA programa, nauči samo jedan dan u tjednu.

Referentni sati učenja gore spomenutog programskog sadržaja definiraju suštinsku mjeru sveobuhvatnosti programa certificiranja temeljenog na standardima akademskog sata studiranja. To znači da bi odgovarajuće edukacijsko ponašanje polaznika u prosjeku trajalo 150-180 sati, ako se odvija u stacionarnom obliku. Također ovisi o karakteristikama pojedinog sudionika u sposobnostima pripreme i učenja što može rezultirati bržim ili sporijim tempom učenja i pripreme, u skladu s nastavnim planom i programom. Zbog činjenice da se obuka provodi u asinkronom obliku e-učenja, njegovo stvarno vrijeme provedbe ovisi o individualnim vještinama svakog sudionika i može se produžiti ili skratiti (vremenski okvir učenja i pripreme za certificiranje prilagođen je individualnim potrebama sudionici).

Da. I u EITC i EITCA programu certifikacije akademije učenje i pripremni didaktički proces uključuju neograničene daljinske konzultacije sa stručnim didaktičkim osobljem iz relevantne informatičke domene. Ako se pojave poteškoće u razumijevanju pojmova iz kurikuluma, kao i u pomoćnom didaktičkom sadržaju i materijalima ili u izvršavanju zadataka, ili ako polaznik ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa programskim sadržajem, o tome treba konzultirati didaktičko osoblje sredstva mrežnog sustava komunikacije i savjetovanja za karte. Savjetovanje se provodi kroz posebno sučelje na platformi za certificiranje i e-učenje ili putem e-pošte. Obrasci i upute za kontaktiranje i raspitivanje didaktičkog konzultantskog osoblja nalaze se izravno na platformi za e-učenje za certificiranje.

Trenutačni izbor dostupnih potvrda izdanih od EITCI instituta sadrži preko 70 EITC certifikata i 7 certifikata EITCA akademije.

Zbog operativno ograničene sposobnosti za didaktičku podršku i savjetovanje, što ograničava broj mjesečno izdanih EITC/EITCA certifikata, neki programi certificiranja mogu biti podložni nedostupnosti vremena. U takvim slučajevima sudionici mogu rezervirati programe potvrde bez mjesta koja će biti obaviještena kada su mjesta ponovno dostupna te će im biti omogućen pristup relevantnim programima na osnovi prvog dolaska, prvog serviranja.

Da, postoji mogućnost ponovnog polaganja neuspjelih ili uspješno položenih EITC ispita radi poboljšanja prolaznih bodova. Za svaki pokušaj ispitivanja na raspolaganju je jedno besplatno premještanje ili za polaganje testa ili za poboljšanje ocjene, nakon čega je za daljnje ispitivanje potrebno omogućiti prijavu administraciji, ali ostati bez dodatne naknade. Polaznik može ponovo položiti test kako bi poboljšao ocjenu za bolje prezentiranje na Certifikaciji. Također treba napomenuti da ne postoje EITCA akademski pregledi (ispiti su dodijeljeni samo programima EITC-a i svaki od njih daje rezultate s izdavanjem EITC certifikata, dok se potvrda o EITCA akademiji izdaje samo za polaganje odgovarajuće skupine svih sastojaka EITC ispit u određenom programu EITCA Akademije). Bodovi predstavljeni na EITCA Akademiji su rezultati svih EITC certifikata koji se sastoje od date EITCA Akademije.

Da. Sudionici će imati pristup platformi za e-učenje sa svim didaktičkim materijalima i resursima prema nastavnim planovima i programima u odgovarajućim EITC/EITCA Akademijskim certifikacijskim programima, također nakon završetka učenja i priprema, kao i položenim ispitima i dobivanjem certifikata. Pristup će biti neograničen putem računa sudionika na EITCA akademiji.

Da, i Europski IT certifikacijski okvir i Europski IT certifikacijski institut koji razvija ovaj okvir u potpunosti se pridržavaju standarda ISO/IEC 17024 za tijela koja provode certificiranje osoba. Konkretno, EITCI ne pruža komercijalne tečajeve ili usluge osposobljavanja u vezi s programima certificiranja EITC i EITCA, pridržavajući se zahtjeva standarda ISO/IEC 17024 za tijela koja provode certificiranje osoba u odvajanju komercijalne ponude usluga osposobljavanja i tečajeva od certificiranja usluge zbog mogućih pristranosti i nejednakosti u slučaju kada bi certifikacijsko tijelo komercijaliziralo obuku ili tečajeve za zahtjeve certifikacije vještina koje definira. Svi europski programi IT certifikacije provode se u skladu s primjenjivim Uvjeti. Konkretno, svi EITC/EITCA certifikacijski programi imaju detaljan nastavni plan i program i plaćene usluge certifikacijskog ispita. U svim svojim certifikacijskim programima EITCI Institut dodatno nudi svoje vlastite online i offline didaktičke materijale za samoučenje, kao i djelomične ispite samoprocjene korak po korak za programe, zajedno s neograničenim online didaktičkim stručnim savjetovanjima koja odgovaraju na sva pitanja Sudionici programa u vezi sa sadržajem certifikacijskih nastavnih planova i programa za podršku njihovim pripremama za polaganje odgovarajućih certifikacijskih ispita, koji čine plaćene usluge ponuđenih certifikacijskih programa. Programi također mogu upućivati ​​na besplatne nastavne planove i programe koji pokrivaju pomoćne materijale u različitim oblicima kao didaktička pomagala za sudionike, koji međutim nisu komercijalne i plaćene usluge u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 17024, kako je navedeno u §9 Uvjeta. i Uvjeti. Takvi besplatni referentni materijali mogu uključivati ​​knjige s otvorenim pristupom, online upute i videozapise, svi dijele otvorene licence za njihovo korištenje kako bi se mogli bolje pripremiti za postupke certificiranja koje provodi Institut EITCI u okviru programa certificiranja EITC/EITCA, ali su nisu dio ponude komercijalne usluge certificiranja i nisu plaćena usluga. Plaćene usluge certificiranja koje se pružaju u okviru EITC/EITCA uključuju online postupke certificiranja, tj. ispite certifikacijskih programa, izdavanje relevantnih certifikata sudionicima koji su uspješno položili odgovarajuće ispite, obradu podataka o pohrani certificiranja i online validaciju od strane trećih strana, kao i podršku i konzultantske usluge za sve sudionike EITC/EITCA certifikacijskih programa. Priroda i opseg usluge certificiranja u potpunosti je specificiran na web stranicama posebnih programa certificiranja, kao i u Uvjeti, ovisno o potvrdi tijekom upisa u program(e) certifikacije. EITCI također pruža bezuvjetnu politiku povrata od 30 dana za programe certificiranja EITC i EITCA, proširujući odredbe propisa o zaštiti potrošača kojima se provodi Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača, tako da svi pojedinci nezadovoljni uslugama certificiranja mogu zatražiti povrat novca za otkazivanje svojih upisa u programe certificiranja.

Certifikat EITC/EITCA je europski obrazovni i certificirajući međunarodni program koji standardizira okvire provjere kompetencija u industriji informacijskih tehnologija. Nema formalne ravnopravnosti s bilo kojim nacionalnim obrazovnim programom država članica EU. Međutim, kad je riječ o sadržaju programa koji se odnosi na sveobuhvatne nastavne programe Akademije EITCA, njegova složenost i rezultirajući iskaz profesionalne specijalizacije nositelja certifikata, on se može najbolje usporediti s akreditiranim poslijediplomskim visokoškolskim studijima na nacionalnoj razini u smislu učenja. radno opterećenje i provjerene razine kompetencija. S druge strane, certifikat EITCA akademije zajedno s EITC certifikatima nije ekvivalentan certifikatima informatičke tehnologije usmjerenim na prodavače, koje su izdali različiti dobavljači informatike (kao što su Microsoft, Google, Adobe, itd.), Neovisni su od dobavljača i usredotočeni su na stvarnu vrijednost certificirane kompetencije, a ne da stoje kao dio strategije tržišne konkurencije i marketinga između IT dobavljača. Međutim, ono što EITC/EITCA certifikate ima zajedničkog s profesionalnim dobavljačem koji su izdali informatičke certifikate je da se oni fokusiraju i na praktične aspekte i primjenjivost certificiranog znanja i vještina.

Što to znači u praksi?

Certifikat EITCA akademije nije formalna diploma poslijediplomskog obrazovanja na nacionalnoj razini, već međunarodni standard certifikacije kompetencija za IT industriju, koji je, međutim, neovisan o dobavljaču i kojim upravlja Europski institut za informacijske tehnologije, neovisni dobavljač. certifikacijsko tijelo ili certifikacijsko tijelo. Unutar programa EITC/EITCA Akademija nositelj certifikacije ne stječe diplomski diplomski studij na nacionalnoj razini ili certifikat IT dobavljača, već međunarodno i izdaje se u Bruxellesu, EU-u, certificiranje formalnih kompetencija u industriji informacijske tehnologije, uz raspon certificiranih znanja i vještina ekvivalentno poslijediplomskom studiju u smislu sveobuhvatnosti (počevši od 150 sati sveobuhvatnosti referentnog programa) i niza aktualnih dobavljača IT izdanih certifikata. Ne postoje kriteriji podobnosti za pohađanje EITCA akademije (ili bilo koje komponente EITC certifikacijskog programa) i nema prethodnih kvalifikacijskih zahtjeva (npr. Stupanj prvostupnika postignut na dodiplomskom studiju obično se zahtijeva za daljnje postdiplomske studije u akademskom visokom obrazovanju, što je nije preduvjet za sudjelovanje u EITCA akademiji).

Samo certifikat EITCA akademije omogućuje svom vlasniku da stručno dokaže potvrdu ovladavanja i kompetencije za rad na polju održanog certifikata. Iako poslodavci općenito zahtijevaju diplomu o visokom obrazovanju u određenom području stručne specijalizacije, oni uglavnom pozitivno pozdravljaju dodatne sveobuhvatne provjere vještina, posebno u domenu informatike bez obzira je li to primarni predmet obrazovanja kandidata ili ne. Ako je stečenost kompetencija na sveobuhvatnoj razini usporedivoj sa formalnom akademskom diplomom o postdiplomskom obrazovanju, poslodavac to u nekim slučajevima može smatrati dovoljnom zamjenom, posebno uzimajući u obzir pitanja povezana s troškovima studija u visokoškolskom sustavu visokog obrazovanja. određena zemlja). U drugim će slučajevima to biti pravi dodatak sveučilišnoj diplomi formalnog obrazovanja koji će dokazivati ​​međunarodnu aktivnost kandidata za samorazvoj i oduzeti mu natjecateljske prijave bez sličnih sposobnosti. Poslodavci obično cijene snažni poticaj na strani kandidata u smislu samorazvoja, obrazovanja i iskustva te će kao takvi priznati međunarodno certificiranje EITCA akademije u korist kandidata. Sažetak certifikata EITCA Akademije može se dobro tretirati kao način za nadopunu dodiplomske ili postdiplomske diplome na nacionalnoj razini s više specijaliziranih, profesionalnih IT industrija sa sjedištem u EU. Svakako predstavlja važno sredstvo u životopisu vlasnika certifikata, što dokazuje njegovu međunarodnu aktivnost u razvoju kvalifikacija. Čak i sa specijaliziranom diplomom o postdiplomskom obrazovanju, relevantna certifikacija EITCA akademije pokazat će vrlo vrijednu prednost u životopisu i povećati izglede za zapošljavanje, ne samo formalnim potvrđivanjem posjedovanja IT kvalifikacija i kompetencija, već i dokazivanjem sposobnosti kandidata da uspješno slijedi svoje obrazovanje i samorazvoj dobivanjem međunarodno priznate IT industrije na razini EU, neovisnog proizvođača.

Prema Bolonjskom procesu, EU djeluje na integriranom okviru visokog obrazovanja. Trenutno je glavni smisao za postizanje ovog cilja standardizacijom u svim zemljama EU i nekim drugim zemljama koje žele sudjelovati u ovom sustavu da se visoko obrazovanje mora temeljiti na kvalifikacijama i podijeliti u glavna 3 ciklusa: 1. ciklus kvalifikacija (neformalno se naziva dodiplomskim studija, koja se obično završavaju s diplomom), 2. ciklus (neformalno se naziva postdiplomski ili diplomski studij, obično se završava s magistarskim) i 3. ciklus, doktoratski studij (obično uključuje ne samo obrazovanje, već i vlastita istraživanja završena sa doktorat). Uz navedeno, Bolonjski proces uveo je ECTS sustav bodova (Europski sustav prijenosa i akumulacije kredita) koji uvodi mjeru bodova (ili ECTS bodova) dodijeljene tečajevima, obično pri čemu 1 ECTS dodjeljuje 15 do 30 sati stacionarnog programa didaktički program. ECTS bodovi služe kao referenca za usporedbu složenosti tečajeva u različitim visokoškolskim ustanovama i sporazumima između tih institucija da se priznaju tečajevi završeni u različitim institucijama na temelju ECTS bodova koji podržavaju međunarodnu razmjenu studenata iz EU i studiranje u inozemstvu.

Usporedbom složenosti i sadržaja programa, Akademija EITCA može se najbolje usporediti s poslijediplomskim (2. ciklus) razine visokog obrazovanja, čak i ako službeno nije akreditirana kao takva od strane državne uprave, jer je to međunarodni standard. Kompetencije stečene završetkom EITCA akademije potvrđene EITCA certifikatom sadržajno su ekvivalentne s obzirom na njihovu sveobuhvatnost diplomom o postdiplomskom sveučilištu, s tom razlikom što potvrda o EITCA akademiji nije dokument izdan na nacionalnoj razini, već međunarodni i usredotočena na određeno područje informatike, a ne na cijelu disciplinu. Ovaj više specijalizirani fokus certifikata EITCA Akademije može biti prednost u odnosu na postdiplomske diplome za profesionalnu karijeru koja se odnosi na informatičke tehnologije. Obično je program poslijediplomskog studija šire definiran (npr. Računarstvo, Poslovna administracija, Ekonomija, Matematika, itd.) Od EITCA Akademije koji obuhvaća jedno od specifičnih područja informacijskih tehnologija (npr. Informacijska sigurnost, poslovne informacijske tehnologije, računalna grafika itd. )., Poslijediplomski magistarski studij sadrži od 1500 do 3000 programskih sati na koje se poziva 60, odnosno 120 ECTS (standardna akademska godina obično se sastoji od 1500 sati). Akademija EITCA obuhvaća didaktički program od 150 do 180 sati, ali referenciran na 30 do 60 ECTS (sadrži 10-12 EITC tečajeva, svaki dodijeljen s 3 do 5 ECTS na temelju usporedbe sadržaja u odnosu na akademske standarde u relevantnim temama , s vremenskom referencom od 15 sati za svaki tečaj EITC-a, što odgovara 60 do 90 sati u standardnom akademskom ponašanju zbog individualnog i asinkronog modela obrazovanja prisutnog na EITCA akademiji). Stoga se EITCA akademija može usporediti s jednom školskom godinom visokoškolskog studija drugog ciklusa (magistarski rad) u smislu sveobuhvatnosti i složenosti informatičkih kompetencija koje su formalno potvrđene. S druge strane, EITC certifikati sadržajno odgovaraju akademskim tečajevima visokog obrazovanja (dodijeljenim s 2 do 3 ECTS bodova u sustavu prijenosa akademskih kredita EU-a), kao i certifikatima IT proizvoda ili tehnologija izdanih od strane proizvođača, zbog primjenjivosti i praktičnog karaktera.

Sadržajni program EITCA Akademijskog certifikacijskog programa (ekvivalent 150-180 sati stacionarne nastave, tj. Standardna akademska godina ili 2 akademska semestra) može se usporediti sa specijaliziranim poslijediplomskim studijima, ali uz prednost norme EU za certificiranje u odnosu na njegov međunarodni priroda i priznanje (certifikati sa sjedištem u EU-u izdani u Bruxellesu vrlo su priznati u cijelom svijetu, čak i preko formalnih akademskih diploma nacionalnih sustava izdanih na lokacijama izvan središnje EU). Važna značajka EITC/EITCA certifikacijskih programa je mogućnost da se završe samo odabrani pojedinačni EITC programi koji odgovaraju pojedinim tečajevima koji čine odgovarajuću EITCA akademiju (pojedinačni specijalizirani certificirani EITC tečajevi sa prosječnim didaktičkim sadržajem od 15 sati). Programi za certificiranje kompetencija EITCA i EITC uključuju programske sadržaje dizajnirane u pristupu odozdo prema gore, tako da za njihovo ispunjavanje nije potrebno prethodno informatičko znanje, unatoč naprednom i specijaliziranom obliku. To omogućava čak i većinu specijaliziranih programa EITC/EITCA da osobe uspješno završe bez IT znanja, a istovremeno su relevantne i za IT stručnjake i stručnjake za odgovarajuće domene.

Rezimiranje EITCA akademije preporučuje se kao međunarodno priznato profesionalno IT certificiranje koje je dodatak diplomama o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini dodiplomskog ili postdiplomskog studija (tj. Prvostupniku ili magistru), koje ipak mogu potvrditi vlasnike kompetencije u općenitijoj ili čak različitoj disciplini od tog područja. da nositelj certifikata želi nastaviti svoju karijeru (s pripadajućim certifikatom EITCA Akademije koji pokriva upravo ovo polje). Moguće je uspješno tražiti zaposlenje bez visokoškolske diplome koja posjeduje certifikat EITCA Akademije i zato što se na osnovu programskih sadržaja obuhvaćenih certifikatom može formalno dokazati da je napredovanje provjerenih kompetencija jednakovredno jednogodišnjem poslijediplomskom akademskom studiju za magisterij, ali unutar međunarodnog i certificiranog standarda usmjerenog na IT industriju koji je razvio i distribuira Europski institut za informacijske tehnologije u Bruxellesu, EU. Treba napomenuti da procjena standarda IT certifikata Akademije EITCA prema nacionalnim diplomama o poslijediplomskom obrazovanju ili certifikatima na razini industrije IT dobavljača ovisi o poslodavcu i njegovim vlastitim uvjerenjima i mišljenjima, bez obzira na ocjenu vlasnika EITC/EITCA karijera pokazuje da se ovaj standard prepoznavanja povećava, a ne samo u EU.

Odgovor na pitanje jesu li EITCA akademija i EITC certifikati kompatibilni s ECTS-om povezan je s odgovorom na pitanje možete li račune EITCA Akademije ili EITC certifikacijske programe dovršiti u tekućem budućem dodiplomskom ili postdiplomskom akademskom studiju u formalnom sustavu visokog obrazovanja na nacionalnoj razini.

Odgovor je općenito pozitivan. Svaki EITC certifikat i program EITCA akademije dodjeljuje definirani broj ECTS bodova.

EITCI Institut komunicira sa sveučilištima u EU u okviru ECTS sustava (Europskog sustava prijenosa i akumulacije kredita) nudeći bilateralno potvrđivanje sadržaja obrazovnog programa (prema relevantnim nastavnim programima EITC/EITCA). U skladu s ovim prijedlozima, neki EITC/EITCA Certificaiton programi dodjeljuju EITCI Institut s ECTS bodovima, čime se europskim studentima među vlasnicima certifikata omogućuje da imaju vlastito učenje koje su prošli i dokazali da ovladaju postupkom certificiranja kako bi bili prihvaćeni u svoje akademsko ponašanje. ECTS predstavlja europski standard u usporedbi obujma učenja temeljenog na ishodima učenja (u slučaju certifikata EITC/EITCA mjereno rezultatima ispitivanja) i povezanog radnog opterećenja na visokom obrazovanju, kao i programima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji se provode diljem Europske unije i surađuju s ECTS zemljama.

Za stečenu EITC/EITCA certifikaciju dodjeljuju se relevantni iznosi ECTS bodova ovisno o konkretnom programu (njegova složenost, sveobuhvatnost i povezano radno opterećenje), a ove kredite može prihvatiti sveučilište nositelja certifikata uz bilateralni ugovor između ovog sveučilišta i institut EITCI. EITCI institut pokreće ECTS bilateralni ugovor s naznačenim sveučilištem na temelju zahtjeva nositelja certifikacije koji bi želio da na njenom ili izabranom sveučilištu postignu zarađene ECTS bodove za tekuće ili buduće akademsko ponašanje.

Ako ste vlasnik certifikata ili zastupate sveučilište koje studenti zainteresiraju ili su zatražili prihvaćanje ECTS bodova za njihove relevantne EITC/EITCA certifikate, molimo vas obratite se EITCI institutu i pružit će sve potrebne detalje i dokumente za daljnji postupak.

Ne morate studirati i na europskom sveučilištu da biste zatražili prihvaćanje vaših EITC/EITCA programa stečenih ECTS bodova. To će, međutim, biti prema vlastitom nahođenju Dekanovog ureda vašeg sveučilišta. Ako studirate na europskom sveučilištu (ne nužno u EU-u, nego iu zemlji koja sudjeluje u ECTS sustavu), ova je odluka automatska, no i dalje ostaje neovisna odluka vašeg sveučilišta u smislu bilateralnog sporazuma o prihvaćanju odgovarajuće nastavne programe programa EITCA Akademije i EITC Certificiranje vrijedi za odgovarajuće ponašanje akademije na sveučilištu.

Treba navesti da je prihvaćanje ili odbijanje ECTS prihvaćanja ili odbijanja počasti završetka određenog programa EITC/EITCA u akademskom izvođenju vaših studija neovisno o Institutu EITCI, što može opravdati samo relevantnost broj ECTS bodova koji su dodijeljeni s njegovim certifikacijskim programom i koji se primjenjuju na sveučilište zbog bilateralnog ECTS sporazuma (takav upit može uputiti EITCI Institut ili izravno vlasnik certifikata u dekanskom uredu, zajedno s neponovljivim certifikatima EITC/EITCA i njihovim dodacima - predlošci dokumenata za prijavu ECTS bodova mogu se preuzeti nakon što steknu Certifikate). I EITC i EITCA certifikati dobivaju se s detaljnim programskim dodacima koji će omogućiti pravilno razmatranje sadržajne ekvivalencije s relevantnim sveučilišnim tečajem ili odgovarajućim iznosom kvalifikacija i kompetencija čak i od sveučilišta u zemljama koje ne sudjeluju u ECTS sustavu.

Rezimirajući, EITCA akademije sastoje se od skupina pojedinačnih EITC certifikacijskih programa, od kojih je svaki dodijeljen definiranom broju ECTS bodova, dodijeljen vlasniku certifikata nakon dobivanja Certifikata. EITC/EITCA ljestvica za ocjenjivanje koja se temelji na rezultatima također je u potpunosti kompatibilna s ECTS ljestvicom ocjenjivanja.

Europski sustav prijenosa i akumulacije kredita (ECTS) služi kao standard zasnovan na EU-u za usporedbu postignuća akademskog studija i uspješnosti studenata visokog obrazovanja diljem Europske unije i drugih europskih zemalja koji žele sudjelovati u ECTS standardu. Za uspješno završene tečajeve dodjeljuje se odgovarajući broj ECTS bodova. ECTS bodovi služe kao referenca za usporedbu složenosti tečajeva u različitim visokoškolskim ustanovama i sporazumima između tih institucija da se priznaju tečajevi završeni u različitim institucijama na temelju ECTS bodova koji podržavaju međunarodnu razmjenu studenata iz EU i studiranje u inozemstvu. Treba napomenuti da mnoge zemlje imaju slične standarde koji mogu lako obračunati ECTS bodove i podložne pojedinačnoj prijavi.

DigComp Framework
DigComp Framework

DigComp je kratica za Digital Competence Framework for Citizens, a razvio ga je Zajednički istraživački centar Europske komisije.

Okvir DigComp u svojoj Dimenziji 1 upućuje na 5 ključnih komponenti (ili područja) osobnih digitalnih vještina građana:

 1. Informacijska i podatkovna pismenost
 2. Komunikacija i suradnja
 3. Stvaranje digitalnog sadržaja
 4. Sigurnosni
 5. Rješavanje problema

Prema svojoj definiciji, DigComp ima za cilj pružiti jedinstveni okvir digitalnih kompetencija za građane sa svojim područjima usmjerenim na osobne i opće digitalne kompetencije za razliku od kompetencija usmjerenih na IT aplikacije u različitim područjima digitalnih tehnologija.

Ovo je drugačiji pristup od onog koji se koristi u definiciji europskog okvira za IT certifikaciju, koji ima za cilj certificirati relevantne digitalne kompetencije u specifičnim područjima IT aplikacija, npr. u umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti, web razvoju, računalnoj grafici, programiranju, radu na daljinu, e-učenje, e-uprava i e-uprava, poslovni informacijski sustavi, itd. Struktura europskog IT Certification frameworka uvodi programe EITCA Academy (Europska IT Certification Academy) koji se bave ovim područjima primijenjenih digitalnih vještina na početnim, srednjim i profesionalnim razinama. Osim relevantnih primjenjivih digitalnih vještina, Europski IT certifikacijski okvir također sadrži certifikacijski program EITCA/KC Key Competencies Academy koji je usmjeren na certificiranje takozvanih digitalnih ključnih kompetencija općeg karaktera, dobro usklađenih s Preporukom Vijeća o ključnim kompetencijama za život- dugo učenje u digitalnom kontekstu i DigComp okviru.

Iako su okviri europske IT certifikacije i DigComp u potpunosti neovisni o dobavljaču, okvir europske IT certifikacije nudi širu pokrivenost digitalnih vještina od trenutnog opsega DigCompa, budući da potvrđuje relevantne digitalne vještine i na početničkoj i na razini građana (posebno u EITCA/KC Key Competencies Academy certifikacijski program koji je usko usklađen s trenutnom definicijom okvira DigComp 2.2), kao i na profesionalnijim razinama (uključujući srednje i napredne razine). Okvir DigComp trenutno ne upućuje na certifikaciju digitalnih vještina za IT stručnjake.

Akademija ključnih kompetencija EITCA/KC dobro je usklađena s opsegom okvira DigComp uključujući područja kompetencija informacijske i podatkovne pismenosti, komunikacije i suradnje, stvaranja digitalnog sadržaja, sigurnosti i rješavanja problema. Ovo poravnanje može se mapirati na sljedeći način:

 1. Informacijska i podatkovna pismenost:
  1. Artikulirati informacijske potrebe, locirati i dohvatiti digitalne podatke, informacije i sadržaj. Procijeniti relevantnost izvora i njegovog sadržaja. Za pohranu, upravljanje i organiziranje digitalnih podataka, informacija i sadržaja.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. Internet tehnologije i aplikacije EITC/INT/ITAF
     2. Osnove EITC/BI/ECIM e-trgovine i internetskog marketinga
     3. EITC/BI/OOW Osnove softvera za obradu teksta
     4. EITC/BI/OO Osnove uredskog softvera
     5. Osnove softvera za proračunske tablice EITC/BI/OOC
     6. Baze podataka i osnove inženjerstva podataka EITC/DB/DDEF
     7. EITC/DB/DDMS baze podataka i sustavi za upravljanje bazama podataka
     8. EITC/OS/MSSAM Administracija i upravljanje softverom
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija
 1. Komunikacija i suradnja:
  1. Interakcija, komunikacija i suradnja putem digitalnih tehnologija svjesni kulturne i generacijske raznolikosti. Sudjelovati u društvu putem javnih i privatnih digitalnih usluga i participativnog građanstva. Za upravljanje vlastitom digitalnom prisutnošću, identitetom i ugledom.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. Osnove EITC/TT/MSF Mobile sustava
     2. Osnove rada na EITC/BI/TF
     3. EITC/BI/CAPMF Osnove računalnog upravljanja projektima
     4. Internet tehnologije i aplikacije EITC/INT/ITAF
     5. Osnove računalnog umrežavanja EITC/CN/CNF
     6. EITC/BI/ITIM Informacijske tehnologije u upravljanju
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/TC kompetencije za daljinski rad, EITCA/BI poslovne informacije
 1. Izrada digitalnog sadržaja:
  1. Za stvaranje i uređivanje digitalnog sadržaja Za poboljšanje i integraciju informacija i sadržaja u postojeće tijelo znanja uz razumijevanje načina na koji se primjenjuju autorska prava i licence. Znati dati razumljive upute za računalni sustav.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. EITC/SE/CPF Osnove računalnog programiranja
     2. EITC/CG/CGVF Računalna grafika i vizualizacija
     3. EITC/CG/APS Softver za obradu rasterske grafike
     4. EITC/CG/VICG Vizualna identifikacija u računalnoj grafici
     5. EITC/BI/OOI Osnove softvera za multimedijske prezentacije
     6. EITC/INT/JOOM Dizajn web stranica i osnove sustava za upravljanje sadržajem
     7. EITC/BI/GADW Internet oglašavanje i osnove marketinga
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Mapiranje sastavnih EITC programa EITCA/CG Computer Graphics:
     1. EITC/CG/AI: Softver za obradu vektorske grafike
     2. EITC/CG/AIDF: softver za stolno izdavaštvo
     3. EITC/CG/BL: softver za 3D grafički dizajn i vizualizaciju
     4. EITC/CG/VR: softver za 3D grafiku virtualne stvarnosti
     5. EITC/CG/ADPD: Umjetnički digitalni crtež portreta
    1. Mapiranje sastavnih EITC programa EITCA/WD Web Development:
     1. EITC/WD/HCF: Osnove HTML-a i CSS-a
     2. EITC/WD/JSF: Osnove JavaScripta
     3. EITC/WD/PMSF: Osnove PHP-a i MySQL-a
 1. Sigurnost:
  1. Za zaštitu uređaja, sadržaja, osobnih podataka i privatnosti u digitalnim okruženjima. Zaštititi fizičko i psihičko zdravlje te biti svjestan digitalnih tehnologija za društvenu dobrobit i društvenu uključenost. Biti svjestan utjecaja digitalnih tehnologija i njihove uporabe na okoliš.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. EITC/OS/MSW Osnove upravljanja operativnim sustavima
     2. Osnove informacijske sigurnosti i kriptografije EITC/IS/ISCF
     3. EITC/IS/EEIS Sigurnost podataka elektroničke ekonomije
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost
    1. Mapiranje sastavnih EITC programa EITCA/IS IT Security:
     1. EITC/IS/CSSF: Osnove sigurnosti računalnih sustava
     2. EITC/IS/ACSS: Sigurnost naprednih računalnih sustava
 1. Rješavanje problema:
  1. Identificirati potrebe i probleme te razriješiti konceptualne probleme i problemske situacije u digitalnim okruženjima. Koristiti digitalne alate za inoviranje procesa i proizvoda. Kako bismo bili u tijeku s digitalnom evolucijom.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. EITC/AI/AIF Osnove umjetne inteligencije
     2. EITC/BI/BAS Softver za poslovanje i administraciju
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/BI poslovne informacije, EITCA/AI umjetna inteligencija
    1. Mapiranje EITCA/BI poslovnih informacija, EITCA/AI Artificial Intelligence sastavnih EITC programa:
     1. EITC/CP/PPF: Osnove programiranja u Pythonu
     2. EITC/AI/MLP: Strojno učenje s Pythonom
     3. EITC/AI/ADL: Napredno dubinsko učenje
     4. EITC/AI/ARL: Napredno učenje s potkrepljenjem

Pod Dimenzijom 2 okvira DigComp trenutno je definirana 21 sastavna kompetencija 5 glavnih područja digitalnih vještina navedenih u Dimenziji 1. Ovi nazivi kompetencija i deskriptori također se mogu mapirati u odnosu na programe europske IT certifikacije. U pogledu zajedničkog razmatranja Dimenzija 1 i 2 iz okvira DigComp, mapiranje glavnih EITCA programa europskog IT Certifikacijskog okvira je sljedeće:

1. Informacijska i podatkovna pismenost
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 1.1 Pregledavanje, pretraživanje i filtriranje podataka, informacija i digitalnog sadržaja
  Artikulirati potrebe za informacijama, tražiti podatke, informacije i sadržaje u digitalnim okruženjima, pristupati im i kretati se između njih. Za izradu i ažuriranje osobnih strategija pretraživanja.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija
 • 1.2 Ocjenjivanje podataka, informacija i digitalnog sadržaja
  Za analizu, usporedbu i kritičku procjenu vjerodostojnosti i pouzdanosti izvora podataka, informacija i digitalnog sadržaja. Analizirati, interpretirati i kritički procijeniti podatke, informacije i digitalni sadržaj.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/BI poslovne informacije
 • 1.3 Upravljanje podacima, informacijama i digitalnim sadržajem
  Organizirati, pohraniti i dohvatiti podatke, informacije i sadržaj u digitalnim okruženjima. Organizirati ih i obraditi u strukturiranom okruženju.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija, EITCA/WD web razvoj

2. Komunikacija i suradnja
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 2.1 Interakcija putem digitalnih tehnologija
  Interakcija kroz razne digitalne tehnologije i razumijevanje odgovarajućih digitalnih komunikacijskih sredstava za određeni kontekst.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija, EITCA/WD web razvoj
 • 2.2 Dijeljenje putem digitalnih tehnologija
  Dijeliti podatke, informacije i digitalni sadržaj s drugima putem odgovarajućih digitalnih tehnologija. Djelovati kao posrednik, znati o praksama referenciranja i atribucije.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija, EITCA/WD web razvoj
 • 2.3 Uključivanje u građanstvo putem digitalnih tehnologija
  Sudjelovati u društvu korištenjem javnih i privatnih digitalnih usluga. Tražiti prilike za samoosnaživanje i participativno građanstvo putem odgovarajućih digitalnih tehnologija.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija, EITCA/WD web razvoj
 • 2.4 Suradnja putem digitalnih tehnologija
  Koristiti digitalne alate i tehnologije za procese suradnje, te za suizgradnju i sukreiranje resursa i znanja.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/TC kompetencije za daljinski rad, EITCA/WD web razvoj, EITCA/BI poslovne informacije
 • 2.5 Mrežni bonton
  Biti svjestan normi ponašanja i znanja tijekom korištenja digitalnih tehnologija i interakcije u digitalnim okruženjima. Prilagoditi komunikacijske strategije specifičnoj publici i biti svjestan kulturne i generacijske raznolikosti u digitalnim okruženjima.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
 • 2.6 Upravljanje digitalnim identitetom
  Stvoriti i upravljati jednim ili više digitalnih identiteta, moći zaštititi vlastiti ugled, postupati s podacima koje proizvodi kroz nekoliko digitalnih alata, okruženja i usluga.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost

3. Stvaranje digitalnog sadržaja
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 3.1 Razvoj digitalnog sadržaja
  Stvarati i uređivati ​​digitalni sadržaj u različitim formatima, izražavati se digitalnim sredstvima.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/CG Računalna grafika, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Integracija i ponovna razrada digitalnog sadržaja
  Modificirati, doraditi, poboljšati i integrirati informacije i sadržaj u postojeće tijelo znanja kako bi se stvorili novi, originalni i relevantni sadržaj i znanje.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/CG Računalna grafika, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Autorska prava i licence
  Razumjeti kako se autorska prava i licence primjenjuju na podatke, informacije i digitalni sadržaj.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/IS IT sigurnost
 • 3.4 Programiranje
  Planirati i razviti niz razumljivih uputa za računalni sustav za rješavanje zadanog problema ili izvođenje određenog zadatka.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/WD Web Development

4. sigurnosni
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 4.1 Zaštitni uređaji
  Za zaštitu uređaja i digitalnog sadržaja te za razumijevanje rizika i prijetnji u digitalnim okruženjima. Poznavati sigurnosne i sigurnosne mjere te voditi računa o pouzdanosti i privatnosti.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost
 • 4.2 Zaštita osobnih podataka i privatnosti
  Za zaštitu osobnih podataka i privatnosti u digitalnim okruženjima. Razumjeti kako koristiti i dijeliti osobne podatke, a istovremeno biti u mogućnosti zaštititi sebe i druge od štete. Za razumijevanje da digitalne usluge koriste "Politiku privatnosti" za informiranje o tome kako se osobni podaci koriste.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost
 • 4.3 Zaštita zdravlja i dobrobiti
  Biti u mogućnosti izbjeći zdravstvene rizike i prijetnje fizičkom i psihičkom blagostanju tijekom korištenja digitalnih tehnologija. Biti u stanju zaštititi sebe i druge od mogućih opasnosti u digitalnom okruženju (npr. cyber bullying). Biti svjestan digitalnih tehnologija za društvenu dobrobit i društvenu uključenost.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost
 • 4.4 Zaštita okoliša
  Biti svjestan utjecaja digitalnih tehnologija i njihove uporabe na okoliš.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost

5. Rješavanje problema
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 5.1 Rješavanje tehničkih problema
  Identificirati tehničke probleme pri upravljanju uređajima i korištenju digitalnih okruženja te ih riješiti (od otklanjanja kvarova do rješavanja složenijih problema).
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija
 • 5.2 Identificiranje potreba i tehnoloških odgovora
  Procijeniti potrebe te identificirati, ocijeniti, odabrati i koristiti digitalne alate i moguće tehnološke odgovore za njihovo rješavanje. Prilagoditi i prilagoditi digitalna okruženja osobnim potrebama (npr. pristupačnost).
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija
 • 5.3 Kreativno korištenje digitalnih tehnologija
  Koristiti digitalne alate i tehnologije za stvaranje znanja i inovirati procese i proizvode. Individualno i kolektivno uključiti se u kognitivnu obradu za razumijevanje i rješavanje konceptualnih problema i problemskih situacija u digitalnim okruženjima.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija
 • 5.4 Identificiranje nedostataka u digitalnoj kompetenciji
  Razumjeti gdje se vlastita digitalna kompetencija treba poboljšati ili ažurirati. Kako bi mogli podržati druge u razvoju svojih digitalnih kompetencija. Tražiti prilike za samorazvoj i biti u tijeku s digitalnom evolucijom.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija

DigComp 2.2 je uveo dodatne dimenzije koje ocrtavaju odgovarajuće:

 • Razine stručnosti (3. dimenzija)
 • Primjeri znanja, vještina i stavova (Dimenzija 4)
 • Slučajevi uporabe (Dimenzija 5).

Najnovija publikacija DigComp 2.2, predstavlja konsolidirani okvir.

Više podataka o modelu DigComp 2.2 možete pronaći na Zajednički istraživački centar.

European IT Certification (EITC) i European IT Certification Academy (EITCA) profesionalni su certifikacijski programi informacijskih tehnologija i kao takvi ne čine programe sveučilišnog ili akademskog stupnja jer se od njih zahtijeva pridržavanje nacionalnih okvira visokog obrazovanja u kojima akademski stupnjevi su regulirani. Europski program informatičke certifikacije ne provodi se pod pravnim okvirom nijedne države članice EU koja propisuje nacionalne sveučilišne programe i akademske stupnjeve.

Umjesto toga, programi certificiranja EITC/EITCA su programi potvrđivanja strukovnih kvalifikacija koje je akreditirao EITCI institut, međunarodno tijelo za certificiranje ovih programa, koje izdaje odgovarajuće dokumente o potvrđivanju kompetencija. Stoga se u smislu istovjetnosti EITC/EITCA certifikati mogu usporediti s drugim profesionalnim ili strukovnim IT certifikatima koji ne ovise o IT dobavljačima, za razliku od popularnih IT certifikata usmjerenih na dobavljače koje nude npr. Microsoft, Adobe, Google itd. Dakle, završetak EITCA akademije (ili bilo kojeg od njezinih sastavnih programa EITC) dodjeljuje sudioniku profesionalni europski IT certifikat koji izdaje i potvrđuje EITCI institut, formalno potvrđujući stručnost u području relevantnom za dodijeljeni certifikat. Međutim, ova potvrda nije formalno ekvivalentna sveučilišnoj diplomi ili akademskom stupnju, unatoč činjenici da se sveobuhvatnost kurikuluma EITCA akademije može usporediti u smislu kvalifikacije potvrđene kurikulumom i njihovog napredovanja na poslijediplomskim studijima, na sveobuhvatnosti kvalifikacija koja odgovara EQF referenca razine 6.

Standard pruža potvrdu strukovnih kvalifikacija u profesionalnoj specijalizaciji u glavnim područjima IT aplikacija. Ako postoje bilo kakvi javni ili privatni propisi koji formalno zahtijevaju akademski stupanj informatike (bilo diplomu prvostupnika ili magisterija znanosti) i relevantnu sveučilišnu diplomu izdanu u jednom od nacionalnih sustava visokog obrazovanja na radnom mjestu za koje se želite prijaviti , EITCA Academy Certification, zajedno sa svim svojim sastavnim EITC certifikatima, iako predstavlja sveobuhvatnu potvrdu nositeljevih informatičkih kompetencija, neće dopustiti da se prođe obavezni kriterij akademskog stupnja. Međutim, u mnogim slučajevima takvi formalni kriteriji zahtjeva nedostaju čak i za visoko profesionalne IT poslove, ili ako postoje, poslodavac ih može ponovno razmotriti ako je zahtjev inače jak. Mnogi uspješni IT stručnjaci s naprednim karijerama u tehnologiji i poslovnim poljima nisu računalni znanstvenici po svom sveučilišnom obrazovanju i po akademskim stupnjevima. Umjesto toga, njihove praktične vještine, interes za IT, činjenično iskustvo i eventualno potvrda strukovnih vještina u raznim međunarodnim programima certificiranja kao što je Europski standard IT certifikacije, još uvijek mogu predstavljati dovoljan dokaz IT vještina i kvalifikacija za poslodavca ili izvođača.

I EITC i EITCA akademske potvrde pružaju službenu, međunarodno priznatu potvrdu o kompetencijama pojedinca u specifičnim područjima informacionih tehnologija koje se odnose na primijenjeno i praktično u pogledu domena tržišta rada. Certifikati EITC/EITCA sadrže formalne dokumente o potvrđivanju informatičke kompetencije ili podržavaju ili zamjenjuju druge formalne načine potvrđivanja znanja, vještina i kompetencija stečenih u visokom i stručnom obrazovanju ili osposobljavanju (uključujući diplome sveučilišta i škola na nacionalnoj razini). S tim u vezi, Certifikaciju EITC-a i EITCA-e prati detaljni dodatak certifikaciji koji sadrži standardizirani opis sadržaja, složenosti i razine IT kompetencija koje je stekao nositelj certifikata, a koji je dizajniran kao pomoć u prepoznavanju ovih kompetencija na profesionalnim poljima aktivnosti.

EITC i EITCA akademski certifikacijski program, koji se provodi pod upravom Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija (EITCI) u Bruxellesu, rezultira, nakon uspješnog završetka postupka internetskog ispitivanja u dodjeli odgovarajućih certifikata EITC/EITCA akademije digitalno izdanih u Bruxellesu, EU , zajedno s detaljnim dodacima certifikacije.

Certifikacija je moguća i unutar cjelokupnog programa EITCA akademije u odabranoj IT specijalizaciji (uspješno polaganje ispita unutar svih EITC programa uključenih u odgovarajući program EITCA Akademije rezultira dodjelom certifikata EITCA Akademije i dodatkom certifikacije zajedno sa svim relevantnim EITC certifikatima) , kao i unutar specijaliziranih pojedinih EITC programa (pojedinačni ispit i jedna EITC svjedodžba izdana unutar svakog pojedinog programa EITC-a).

EITCA akademija i EITC certifikacijski postupci rezultiraju ne samo izdavanjem ispravno osiguranih digitalnih potvrda (u slučaju Akademije EITCA uz detaljne dodatke certifikacije i svih relevantnih EITC certifikata, a u slučaju EITC certifikata koji sadrže detaljan opis programa unutar samog Certifacata), ali i uz pružanje odgovarajućih usluga provjere valjanosti. Digitalne EITC/EITCA certifikacije trebaju se shvatiti kao njihovi jedinstveni matični brojevi koji prilikom unošenja zajedno s osiguranjem osobnih podataka u sustav provjere certifikata Instituta EITCI omogućuju internetsku provjeru održanih Certifikata, zajedno s detaljima o opsezima programa koje je ispunio nositelj certifikata, kao i ispis odgovarajućih verzija i dodataka Certifikata spremnih za ispis. Certifikati EITC-a (dobiveni pojedinačno ili kao dio programa EITCA Akademije) dizajnirani su s identifikacijskim brojevima koji nose vizualne oznake (QR kodovi) koje omogućuju automatsko prepoznavanje i provjeru certifikacije aplikacijama za skeniranje vizualnih oznaka.

Moguće je izdavanje zaštićenog papirnog obrasca certifikata EITC/EITCA zajedno s međunarodnom dostavom (papirnati obrazac Izdavanje certifikata zahtijeva dodatne naknade ovisno o broju kopija fizički osiguranih izdanih potvrda, kao i međunarodnim dostavnim službama za papir Dostava certifikata iz Bruxellesa u vašu zemlju). Moguće je također privremeno ili privremeno korištenje digitalnih EITC/EITCA certifikata (koje možete sami ispisati ako je potrebno u obliku spremnog papira putem elektroničke usluge potvrde EITC/EITCA).

European IT Certification Institute standardno surađuje sa svim nositeljima europskih IT certifikata nakon što uspješno završe svoje programe.

To uključuje podršku u zapošljavanju na digitalnim poslovima kao i mogućnosti izravne suradnje s EITCI institutom ili s njegovim partnerima koji traže IT stručnjake za posao.

Svi sudionici također zadržavaju pristup didaktičkim referentnim platformama kurikuluma i savjetovanjima sa stručnjacima za domenu koji će biti dostupni za savjetovanje o pisanju profesionalnog životopisa ili intervjuima u područjima određenih specijalizacija, kao što su web razvoj, umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost, računalstvo u oblaku itd. .

Europski institut za IT certifikaciju također je razvio namjensku besplatnu uslugu (IT ID) za podršku nositeljima europskog IT certifikata u izradi modernih digitalnih životopisa za podršku njihovim prijavama za posao.

Kako nastaviti u3 jednostavna koraka

EITCA Akademija implementirana je online prema europskom standardu IT certifikacije. Sve formalnosti se obavljaju na daljinu. Za upis slijedite ove korake.

Pronađite certifikate

Pregledajte certifikate dostupno u polju koje vas zanima

Dodaj u narudžbu

Dodajte odabrane certifikate u vaš nalog za upis i provjerite

Upisati

Dovršite uplatu kotizacije za upis u odabrani program

VRH
Razgovarajte s podrškom
Razgovarajte s podrškom
Pitanja, nedoumice, problemi? Tu smo da vam pomognemo!
Povezivanje ...
Imate li kakvih pitanja?
Imate li kakvih pitanja?
:
:
:
Imate li kakvih pitanja?
:
:
Sesija chata je završena. Hvala vam!
Ocijenite podršku koju ste dobili.
dobro Loše